Stary Sącz

Stary Sącz, wiadomości ze Starego Sącza, klasztor Klarysek, Bobrowisko, ścieżka w koronach drzew, święta Kinga, Pierścień Świętej Kingi, Barcice nad Popradem, Pannonica, festiwal folk nad Popradem, starosądeckie stawy, park linowy, kąpielisko, Bryjów, Popradzki Park Krajobrazowy, Browar, Dom na Dołkach, Miejska Góra, Uroczysko, Studio DTS