Redakcja

Poznaj redakcję DTS24.pl

Wojciech Molendowicz

Redaktor Naczelny

Jolanta Bugajska

Zastępca Redaktora Naczelnego

Jolanta Bugajska

Redakcja:

Iwona Kamieńska

Zastępca Redaktora Naczelnego

Bożena Baran

Natalia Sekuła

Natalia Sekuła

Kinga Nikiel-Bielak

Kinga Nikiel-Bielak

Dawid Kulig

Natalia Nikiel

Natalia Nikiel

Współpracownicy:

Krystyna Pasek

Bartosz Szarek

Jerzy Wideł

Jerzy Wideł

Marek Stawowczyk

Agnieszka Małecka

PRAWA AUTORSKIE

Wydawnictwo Dobre Sp. z o.o. w Nowym Sączu – właściciel serwisu internetowego dts24 funkcjonującego w domenie dts24.pl informuje, że względem publikacji  zamieszczonych w ww. serwisie, których autorami są pracownicy i współpracownicy Wydawnictwa, przysługuje Wydawnictwu Dobre pełnia majątkowych praw autorskich. Dalsze rozpowszechnianie materiałów Wydawnictwa Dobre wymaga wcześniejszego uzyskania zgody na publikację.

Kopiowanie materiałów Wydawnictwa Dobre i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust. 2 w związku z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U.06.90.631). Jest ono zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

W celu uzyskania zgody na publikację  treści zawartych w serwisie, ewentualnie – nawiązania formalnej współpracy w tym zakresie, należy skontaktować się z przedstawicielami Wydawnictwa elektronicznie pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerami:  18 544 64 41; 602 777 149 (Iwona Kamieńska), 513 393 275 (Natalia Sekuła), 513 935 389 (Dawid Kulig).