40 osób z Sądecczyzny dostaje ponad 4 tysiące dodatku do emerytury. Ty też masz szansę na ten dodatek. Wystarczy żyć

40 osób z Sądecczyzny dostaje ponad 4 tysiące dodatku do emerytury. Ty też masz szansę na ten dodatek. Wystarczy żyć

W Małopolsce ZUS wypłaca 209 takich wyjątkowych świadczeń. W kwietniu ubiegłego roku otrzymywało je 180 osób, w tym 40 z Sądecczyzny. Przysługuje wszystkim, którzy ukończyli 100 lat

Świadczenie honorowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pobiera 2200 Polaków. W grudniu 2018 r. było ich 1900 a w 2007 r. – 1400, zatem z roku na rok stulatków przybywa. Zdecydowanie przeważają kobiety. Stanowią one 85 proc. tej grupy.

Dlaczego mężczyźni żyją krócej? Uważa się, że krótsze życie mężczyzn ma związek z ich nadumieralnością w średnim wieku*. Zależy więc głównie od stylu życia i czynników środowiskowych, a tylko w niewielkim procencie jest uwarunkowane genetycznie. Z drugiej strony – w porównywalnych grupach wiekowych w starości mężczyźni są sprawniejsi niż kobiety.

W Małopolsce najstarszą osobą, której ZUS wypłaca świadczenie honorowe, jest pani, która ma za sobą 109  urodziny.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej, którą używa się do obliczania emerytur i rent. Jest ona ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 4294,67 złotych. Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają żadnego wniosku. W momencie ukończenia stu lat świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć ci stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego można złożyć w najbliższej placówce ZUS – informuje Anna Szaniawska regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego

W Polsce różnica w długości życia pań i panów jest większa niż w krajach Europy Zachodniej. Dla rodzących się kobiet prognozuje się oczekiwane dalsze trwanie życia na 79,8 lat, a dla mężczyzn − 71,4 lat, a więc o 8,4 lat krócej. nNaukowcy badający to zjawisko doszli do wniosków, że różnica bowiem jednego – dwóch lat jest uwarunkowana genetycznie; reszta wynika z różnic w zachowaniu, które są znacznie bardziej ryzykowne w przypadku płci męskiej.
źródło: KATARZYNA WIECZOROWSKA-TOBIS: DLACZEGO MĘŻCZYŹNI ŻYJĄ KRÓCEJ?

Świadczenia honorowe

liczba osób

wiek najstarszej osoby

Oddział ZUS w Krakowie

103

109

Oddział ZUS w Nowym Sączu

40

107

Oddział ZUS w Chrzanowie

24

106

Oddział ZUS w Tarnowie

42

107

 zdjęcie: pixabay

 

Czytaj też:

Diana Niebylska – akcja po 10 latach. Krok od wygrania walki z bólem

Share on twitter
Share on facebook