Blogerka na pierwszym miejscu III Rankingu Genialni Lokalni Globalni

W tajnym głosowaniu Kapituła Rankingu Genialni Lokalni Globalni im. Danuty Szaflarskiej ustaliła listę laureatów III edycji Rankingu za osiągnięcia w roku 2020.

Do udziału w Rankingu GLG zgłoszonych zostało w otwartym konkursie 21 osób związanych z Sądecczyzną i reprezentujących różne dziedziny kultury. Kapituła w jawnym głosowaniu wybrała 15 osób do finałowej rundy. Sylwetki kandydatów zostały przedstawione na łamach „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” oraz na portalach internetowych. W miesiącu kwietniu odbyło się głosowanie publiczności za pośrednictwem portalu DTS24, w którym wzięło udział prawie 5 tysięcy osób. Laureatem Nagrody Publiczności został Mariusz Brodowski, znany i ceniony autor murali o tematyce społecznej.

W efekcie tajnego głosowania Kapituły Rankingu, nadzorowanego przez warszawską kancelarię prawną GESSEL, ustalona została lista rankingowa III edycji, za osiągnięcia w roku 2020. Na liście dziesiątki laureatów Rankingu GLG pierwsze miejsce zajęła Justyna Stasiek-Harabin (autorka bloga o tematyce kulturalnej). Drugie miejsce zajęli ex aequo Krzysztof Dziurbiel (pianista) oraz Anna Wilk (autorka książek o tematyce historycznej). Na trzecim miejscu uplasował się Marcin Kaletka (saksofonista i kompozytor). Kolejne miejsca zajęli Alicja Przybyszowska (artystka fotografik), Mariusz Brodowski (twórca murali), Renata i Grzegorz Czerwiccy (autorzy książek o tematyce społecznej), Adama Balas (menedżer kultury), Monika Sznajderman (pisarka i wydawca), Agnieszka Zahaczewska-Książek (pianistka).

Misją rankingu Genialni Lokalni Globalni (GLG) im. Danuty Szaflarskiej jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku. Celem rankingu jest także gromadzenie informacji o kulturalnych sukcesach Sądeczan w Polsce, Europie, na całym świecie. Inicjatywę wspierają organizacyjnie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, redakcja „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny. Patronką Rankingu jest pochodząca z Sądecczyzny wybitna aktorka filmowa i teatralna Danuta Szaflarska, której kariera zawodowa i postawa społeczna jest symbolem idei przewodniej rankingu Genialni Lokalni Globalni. Zakres tematyczny rankingu obejmuje dokonania artystyczne oraz wydarzenia, zarówno jednostkowe, jak i cykliczne w następujących dziedzinach: muzyka, teatr, taniec, film, literatura, sztuki wizualne i performatywne, architektura, moda i wzornictwo oraz sektory kreatywne w tym; nowe media, multimedia i gry video oraz w innych pokrewnych z wcześniej wymienionymi i interdyscyplinarne. Nad prawidłowością tajnego głosowania Kapituły Rankingu czuwa renomowana warszawska kancelaria prawna GESSEL.

Laureaci I edycji Rankingu GLG za rok 2018: 1. Joanna Kulig 2. Weronika Gogola 3. Antoniusz Dietzius 4. Jakub Polaczyk 5. Monika Sznajderman 6. Wojciech Knapik 7. Filip Pławiak 8. Izabela Szafrańska 9. Georg Weiss. 10. Antoni Malczak. Nagrodę publiczności, w efekcie głosowania na portalu DTS24, otrzymali Antoniusz Dietzius oraz Izabela Szafrańska.

Laureaci II edycji Rankingu GLG za rok 2019: 1. Sylwia Olszyńska 2. Michał Węgrzyn i Wojciech Węgrzyn 3. Janusz Tyrpak 4. Tomasz Bocheński 5. Katarzyna Zielińska, 6. Rasm Almashan 7. Mateusz Perz. 8. Aleksandra Świgut. 9. Anna Szewczyk-Świątek i Wojciech Świątek. 10. Andrzej Szarek. Nagrodę publiczności, w efekcie głosowania na portalu DTS24, otrzymali Katarzyna Zielińska i Janusz Tyrpak.

Kapituła Rankingu GLG: Tomasz Bocheński (artysta grafik), dr Monika Bryl (historyczka sztuki, antykwariuszka), Maria Ekier (artystka plastyczka), Antoniusz Dietzius (aktor, reżyser), Katarzyna Gajdosz-Krzak (dziennikarka), Weronika Gogola (pisarka, tłumaczka literatury), Agnieszka Kilańska-Cypel (historyczka sztuki), Wojciech Knapik (geograf, menedżer kultury), Ryszard Kruk (prawnik, kolekcjoner-regionalista), Joanna Kulig (artystka filmowa), Krzysztof Kuliś (artysta plastyk), dr Maria Molenda (kostiumolożka), Wojciech Molendowicz (dziennikarz, wydawca), Sylwia Olszyńska (śpiewaczka operowa), Jakub Polaczyk (kompozytor, pianista), Dariusz Prończuk (finansista, kolekcjoner sztuki), Rafał Skąpski (prawnik, wydawca literatury), Karol Szafraniec (filmoznawca), Agnieszka Szling (tłumaczka literatury), Janusz Tyrpak (artysta malarz), Michał Węgrzyn i Wojciech Węgrzyn (filmowcy), Katarzyna Zielińska (artystka filmowa i telewizyjna).

Niezwłocznie, jak pozwolą na to warunki epidemiologiczne, zorganizowana zostanie uroczystość z udziałem laureatów Rankingu – o jej terminie poinformujemy.

Ryszard Kruk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Almanachu Muszyny

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.