Województwo sądecko – tarnowskie to dobry pomysł – tak wynika z raportu #Polska Średnich Miast

Województwo sądecko – tarnowskie to dobry pomysł – tak wynika z raportu #Polska Średnich Miast

Województw w Polsce jest albo za mało, albo za dużo. Zamiast 16, powinno być albo 12-14, albo 18-25. W przypadku takiej administracyjnej rewolucji, której skutkiem byłoby zwiększenie liczby województw powinno powstać  nowe województwo nowosądecko – tarnowskie.  To jeden ze śmiałych wniosków raportu  #Polska Średnich Miast autorstwa prof. Przemysława Śleszyńskiego, kierownika Zakładu Geografii Miast i Ludności w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Do lektury raportu zachęca Klub Jagielloński.

„Liczba województw jest nieoptymalna. Bardziej zasadne byłoby zmniejszenie jej do 12-14 albo zwiększenie do 18-25. W pierwszym przypadku należałoby zlikwidować dwa z trzech województw: lubuskiego, opolskiego i świętokrzyskiego. W drugim – stolicami województw mogłyby się stać Radom, Częstochowa i Bielsko-Biała oraz układy wielobiegunowe: Kalisz-Ostrów Wielkopolski-Konin, Koszalin- -Słupsk-Kołobrzeg, Włocławek-Płock, Legnica-Lubin-Głogów, Ełk-Łomża (lub Ełk-Suwałki) i Tarnów-Nowy Sącz.

Z punktu widzenia deglomeracji bardziej efektywny byłby któryś z dwóch modeli podziału administracyjno-terytorialnego: zwiększenie liczby województw przy likwidacji powiatów lub zmniejszenie liczby województw przy zwiększeniu wielkości powiatów i zmniejszeniu ich liczby do 100-150. Prawdopodobnie bardziej efektywny byłby pierwszy z modeli z uwagi na mniejszą liczbę szczebli hierarchicznych” – czytamy w raporcie.

Sporo miejsca poświęcono w nim także polityce transportowej.  W części opracowania dotyczącej sieci dróg znalazła się między innymi wskazówka dotycząca konieczności  rozwoju sieci komunikacyjnej nie tylko z dużych do mniejszych miast,  ale także między miastami średnimi. „Dlatego równie ważne co relacja Kraków-Nowy Sącz powinny być połączenia Nowy Sącz-Tarnów, Tarnów-Sandomierz czy też Nowy Sącz-Krosno”  – podpowiada autor.

prof. Przemysław Śleszyński dr hab. prof. IGiPZ PAN – geograf, kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, rozwoju regionalnego i gospodarki przestrzennej (rozwój miast, procesy ludnościowe, w tym migracyjne, geografia przedsiębiorstw, transportu, wyborcza, planowanie i zagospodarowanie…

Więcej o raporcie przeczytasz TUTAJ

Zaproponowali podział Małopolski i stworzenie województwa tarnowsko – sądeckiego

Share on twitter
Share on facebook