Tylko na DTS24. Kandydaci na prezydenta miasta charakteryzują grupę swoich radnych

Tylko na DTS24. Kandydaci na prezydenta miasta charakteryzują grupę swoich radnych

kandydaci na prezydenta Nowego Sącza, wybory 2024, DTS24, zdjęcia

Już 7 kwietnia mieszkańcy Nowego Sącza staną przed ważnym wyborem. Wskażą swoich przedstawicieli do Rady Miasta. W dzisiejszym materiale prezentujemy pełne zestawienie wszystkich komitetów oraz wypowiedzi kandydatów na prezydenta Nowego Sącza, którzy na prośbę DTS24 dokonali krótkiej charakterystyki przedstawicieli swoich komitetów. Rozmawiał Dawid Kulig.

Ryszard Wilk (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy):
Nasi kandydaci do Rady Miasta Nowego Sącza to szerokie spektrum ludzi: od przedsiębiorców po nauczycieli, którzy z pierwszej ręki mają informacje na temat problemów jakie dotykają miasto. Jako fachowcy w swoich dziedzinach wiedzą jak te problemy należy rozwiązywać i naprawiać.

Ryszard Nowak (Wiosna 2024):
Udało się stworzyć grupę wybitnych osobistości, które reprezentują wszystkie środowiska. Są to ludzie aktywni nie tylko zawodowo, ale także społecznie. Są przedstawicielami wielu organizacji i struktur. Mamy zarówno przedstawicieli młodego pokolenia jak i seniorów. Nie zwracamy uwagi na czyjeś poglądy polityczne. Liczy się dobro mieszkańców i dobro miasta. Takie było kryterium. Jest to mocna i różnorodna grupa ludzi.

Iwona Mularczyk (Prawo i Sprawiedliwość):
Na listach Prawa i Sprawiedliwości znajdują się osoby, którym na sercu leży dobro Nowego Sącza. To osoby, które wsłuchują się w głos, są zaangażowani w sprawy innych ludzi. Są to także osoby, które współpracują z licznymi środowiskami w naszym mieście. Wierzą, że mieszkańcy zasługują na więcej i wiedzą, że w mieście potrzebna jest zmiana. Są to również osoby, które chcą łączyć a nie dzielić. Każdy głos mieszkańców jest istotny, dlatego mocno się w niego wsłuchują.

Ludomir Handzel (Koalicja Nowosądecka):
W gronie kandydatów znalazły się osoby reprezentujące różne środowiska, zawody i poglądy, bo również mieszkańcy Nowego Sącza są różni, ale wszystkich łączy przekonanie, że dla dobra miasta trzeba się jednoczyć, rozmawiać i szukać wspólnych rozwiązań. Wszyscy, to postaci niezwykle zaangażowane w życie naszego miasta na różnych poziomach. Mają wiele osiągnięć i sukcesów życiowych jak również zawodowych. Jako Koalicja Nowosądecka nie tracimy czasu na kłótnie i spory, co już udowodniliśmy w mijającej kadencji. Solidną pracą i zaangażowaniem przyciągamy do siebie kolejne osoby co bardzo cieszy. Nowy Sącz to nasz dom i ta myśl nas jednoczy.

Małgorzata Belska (Błękitna Polska):
Kandydatami Błękitnej Polski do pracy w Radzie Miasta Nowego Sącza są zwykli nowosądeczanie. Ludzie ogromnego serca i szczerej woli działania na rzecz wspólnego dobra. Młodzi wyrażali swoją zgodę na kandydowanie, bo chcą żeby Nowy Sącz był atrakcyjnym miastem. Starsi kandydaci Błękitnej Polski podkreślali, że robią to dla swoich dzieci i wnuków, aby żyło im się tutaj dobrze. Motywem do kandydowania była też chęć poukładania relacji w mieście i jasnego wskazania w strategii najpilniejszych potrzeb rozwojowych oraz inwestycyjnych. Kandydaci na radnych są osobami otwartymi i przygotowanymi na współpracę w Radzie Miasta.

Czytaj także: Nowy Sącz. Trwa licytacja płyty zespołu DŻEM, którą muzycy przekazali Wiktorii Wróbel

Fot. Adrian Maraś / DTS24

Reklama