Rodzice uczniów SP1 w Nowym Sączu do prezydenta: może Pan to zło jeszcze zatrzymać

Pomysł likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu znów od kilku tygodni wywołuje niemałe emocje, szczególnie wśród osób związanych z tą placówką. Włodarz miasta zamierzał podjąć decyzję o zamknięciu „jedynki” już w styczniu 2019 roku, jednak protesty nauczycieli, uczniów i ich rodziców, skłoniły go do wycofania się z decyzji, a właściwie  – do odroczenia jej. Teraz temat powrócił, kiedy prezydent Ludomir Handzel w odpowiedzi na pismo posła Patryka Wichra potwierdził, iż poważnie myśli o wygaszaniu szkoły. Rodzice nie mają zamiaru bezczynnie czekać i w liście otwartym apelują do gospodarza. 

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim zaskoczeniem i niepokojem przyjęliśmy odpowiedź Pana Prezydenta na list skierowany do Pana przez Pana Posła Patryka Wichra, w sprawie planów Urzędu Miasta Nowego Sącza wobec Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu – najstarszej placówki oświatowej w mieście, mogącej poszczycić się wielowiekową tradycją oraz wieloma sukcesami nie tylko w przeszłości, ale i w ostatnich latach jej funkcjonowania.

W odpowiedzi na list deklaruje Pan wyraźnie zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w najbliższych latach. Fakt ten niepokoi tym bardziej, że na spotkaniu z Rodzicami SP nr 1 i dyrekcją szkoły dn. 7 grudnia 2019r. Pani Wiceprezydent Magdalena Majka zapewniła zgromadzonych, iż temat likwidacji szkoły nie będzie podejmowany: ”Nie było mowy o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu, nie ma takiej możliwości, aby z tego budynku mogli korzystać uczniowie I LO.

( …) Przyszłość tej szkoły będzie zależała od tego, jak będzie wyglądało rzeczywiste zapotrzebowanie na funkcjonowanie tej szkoły. I jeszcze raz mówię i chcę, aby to wybrzmiało. W tym budynku nie będą mogły się odbywać zajęcia dla uczniów I LO.”(sądeczanin.info; 07/12/2019)

W związku z tym chcemy zapytać, kto z Państwa mówi prawdę? Dlaczego otrzymujemy tak sprzeczne informacje?

Czy to brak porozumienia pomiędzy najważniejszymi urzędnikami w mieście, czy celowe wprowadzanie społeczności SP nr 1 i mieszkańców miasta w błąd?

Szczególnie przykrym jest fakt, iż o sprawach najistotniejszych dla uczniów, rodziców i pracowników SP nr 1 decyduje się bez naszego udziału. Dlaczego, mimo licznych zaproszeń, nigdy nie znalazł Pan czasu, aby osobiście zobaczyć placówkę, którą tak bardzo chce Pan zlikwidować? Dlaczego nikt z urzędników Ratusza nie rozmawiał z dyrekcją szkoły ani rodzicami na temat sytuacji w szkole? Odbieramy to jako lekceważenie ze strony Urzędu Miasta oraz celowe działanie na szkodę szkoły. Rok temu, kiedy szukaliśmy pomocy u Radnych wszystkich klubów zasiadających w Radzie Miasta zarzucił nam Pan upolitycznienie sprawy. A czy Pana działanie nie jest sprawą polityczną? Czy nie jest kolejnym przykładem odwetu na poprzedniej władzy? Czy godzi się, aby Gospodarz Miasta załatwiał swoje partyjne spory kosztem dzieci?

Rozpowszechniane w mediach fałszywe informacje na temat szkoły mają , naszym zdaniem, na celu zablokowanie rozwoju szkoły. Nie jest prawdą, że Szkoła Podstawowa nr 1 jest pusta. W szkole znajduje się 10 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, biblioteka, 2 świetlice, gabinet pedagoga, gabinet logopedyczny, gabinet pielęgniarki szkolnej oraz kuchnia i stołówka.
W 10 salach lekcyjnych uczy się 6 klas szkoły podstawowej, 5 – godzinny oddział „0” oraz 2 oddziały przedszkolne. Wynika stąd, że czasowo niewykorzystana pozostaje tylko jedna sala lekcyjna. W pozostałych pomieszczeniach nie mogą odbywać się zajęcia lekcyjne ze względu na ich niewielką powierzchnię.

Gdzie wobec tego, według Pana, mieliby się uczyć uczniowie I LO? Tym bardziej, iż w chwili obecnej większość sal jest przystosowana do potrzeb uczniów młodszych (klasy I – III). Klasy starsze mogą odbywać zajęcia tylko w dwóch salach. Czy to zaspokoi potrzeby I LO?

Pragniemy również nadmienić, iż część z tych sal została przystosowana do potrzeb uczniów młodszych w bieżącym roku szkolnym za zgodą i przy finansowym udziale Miasta, więc tym bardziej niepokoi nas brak spójności i konsekwencji w postępowaniu władz miasta.

Nie sprawdziły się również rozpowszechniane przez Państwa w mediach w ubiegłym roku prognozy, dotyczące ilości uczniów w SP nr 1 w bieżącym roku szkolnym. Według Państwa wyliczeń miało się w szkole uczyć 71 uczniów, tymczasem jest ich 97. Dołączając do tej liczby oddziały „0” i oddziały przedszkolne, w szkole jest 170 uczniów. Czy tak wygląda pusta szkoła?

Biorąc pod uwagę fakt, iż władze miasta udzieliły zgody na rekrutację wyłącznie oddziałów „0” i klas I, jest to spora różnica. Jesteśmy przekonani, że gdyby nie negatywna atmosfera, konsekwentnie tworzona przez władze wokół naszej szkoły, nabór wyglądałby jeszcze lepiej.

Według innych Państwa obliczeń, rozpowszechnianych w mediach, średnia liczebność uczniów w poszczególnych oddziałach miała wynosić 14, a rzeczywiście wynosi 19,4. Świadczy to wyraźnie o dużym zainteresowaniu mieszkańców miasta Szkołą Podstawową nr 1 i potrzebie utrzymania tej szkoły na mapie szkół nowosądeckich.

My, jako rodzice świadomie podjęliśmy decyzję o zapisaniu dzieci do tej właśnie szkoły i nie pozwolimy, aby niskie, partyjne rozgrywki miały negatywny wpływ na ich przyszłość. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, aby przenosić nasze dzieci do innych, i tak już przepełnionych szkół, w których klasy już teraz są bardzo liczne.

Nie wyobrażamy sobie też, aby uczniowie klas młodszych funkcjonowali w tym samym budynku z licealistami, a w obecnej sytuacji oddzielenie ich nie jest możliwe. Należy też założyć, że w kolejnych latach uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 będzie przybywać i szkoła zapełni się jeszcze bardziej.

Na pewno zgoda na uruchomienie oddziałów klas starszych, której nie otrzymaliśmy w tym roku szkolnym (co uważamy za kolejny przykład blokowania rozwoju szkoły przez Pana Prezydenta) przyczyniłaby się do jeszcze większej liczebności uczniów SP nr 1. Wiemy, że wielu rodziców oczekiwało takiej możliwości i chętnie zapisałoby dzieci do klas IV-VIII, ale odebrano im tę szansę.

Rozumiemy oczywiście względy ekonomiczne, które podnosi Pan Prezydent jako główny argument przemawiający za likwidacją szkoły, jednak przeniesienie do budynku SP nr 1 uczniów I LO również nie zmniejszy kosztów funkcjonowania i utrzymania obydwu szkół.

Poza tym, analizując dostępny na stronie internetowej podział godzin klas I LO, nie widzimy konieczności aż tak drastycznych posunięć. Zajęcia w I LO kończą się najpóźniej o 17.35 – dotyczy to tylko pięciu klas i to tylko 1 raz w tygodniu. Klasy II i III uczą się najpóźniej do godz. 15.50, tylko jedna klasa II w jednym dniu w tygodniu kończy zajęcia o 16.45. Porównując sytuację I LO z innymi szkołami średnimi na terenie miasta należy stwierdzić, ze jest ona bardzo dobra. W wielu szkołach zajęcia kończą się codziennie ok. godz. 19.00.

Skąd więc tak wielka troska Pana Prezydenta wyłącznie o I LO? Czy to nie jest tylko pretekst do likwidacji SP nr 1 i realizacji innych, ukrytych planów?

Podsumowując, apelujemy do Pana Prezydenta o uczciwe i rzetelne przeanalizowanie sytuacji i odstąpienie od pomysłu, który jest wymierzony przeciwko dzieciom. Apelujemy, aby Pan Prezydent nie czynił dzieci zakładnikami w swoich partyjnych rozgrywkach.

Szkoła Podstawowa nr 1 to nie tylko ekonomia (zresztą, większe koszty funkcjonowania szkoły nie są wynikiem jej nieudolności, ale reformy), ale i 700 lat tradycji, z której i Pan, jako mieszkaniec i prezydent Nowego Sącza powinien być dumny. Bardzo łatwo zniszczyć coś cennego, znacznie trudniej to odbudować. Pana dotychczasowe działania wyrządziły już wiele złego tej szkole, położyły cień na radosnym dzieciństwie uczniów na ich starcie w kształceniu, odebrały rodzicom spokój o najbliższą przyszłość ich dzieci, a nauczycielom możliwość spokojnej pracy. Nie jest łatwo funkcjonować i odnosić sukcesy w cieniu ciągłych afer i pomówień.

Na tym etapie może Pan jeszcze to zło zatrzymać, aby nie zapisał się Pan w historii tego miasta jako ten, który podeptał 700 lat tradycji i dorobku najstarszej szkoły w Nowym Sączu.

Licząc na Pana refleksję i zmianę decyzji, pozostajemy z szacunkiem,

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1.

O sprawie pisaliśmy w artykule umieszczonym poniżej.

Znów ,,gorąco” wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu. Jest plan jej likwidacji

Fot. dts24.pl/2019r. 

KOSECKI
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]