PODEGRODZIE I KAMIONKA WIELKA – zestawienie wiejskich bliźniaków

PODEGRODZIE I KAMIONKA WIELKA – zestawienie wiejskich bliźniaków

miniatura

Gminy Podegrodzie i Kamionka wiele łączy. Obydwie gminy są wiejskie. Posiadają podobną ilość mieszkańców, z przewagą Podegrodzia. Tam także mocna jest tradycja wiejska i ludowa. Leżą w podobnej odległości od Nowego Sącza. Podegrodzie posiada jednak Dunajec, ale i miejsca inwestycyjne, które teraz wykorzystuje. W Kamionce budowane zaś są rezydencje.

Podegrodzie jest także trochę w cieniu Łącka. Kamionka jest odkrywana przez zwolenników pięknych widoków. Ale jeżeli chce się pozyskać teren dla swojej firmy produkcyjnej, to obecnie najlepiej kupić ziemię w Podegrodziu. Porównamy te dwie gminy, na początek na polu głównych wskaźników finansowych.

Strategie rozwoju

Dla celów porównawczych przeanalizowano strategie rozwoju obydwu gmin. Niestety nie uzyskano informacji, które wyznaczyłyby pole porównawcze. Strategia Podegrodzia nastawiona jest na wypełnienie wymogów formalnych – posiadania strategii. Napisana jest słabo, niespójnie i z licznymi powtórzeniami. Ona wymaga korekt i w ich zrobieniu może Podegrodzie inspirować się strategią gminy Kamionka. Ta napisana jest znacznie lepiej. Cel turystyczny, często powtarzany w gminach nieturystycznych powiatu jest mocno kontrowersyjny i generuje zarzut braku realizmu.

Zakres porównań

Zdecydowano na porównania gmin w obszarze finansów gminnych. Idzie o: dochody gmin, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnica dochodów i wydatków bieżących). Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepsze jest Podegrodzie: 6,6 tysiąca do 5,8,
  • Dochody własne: lepsze jest Podegrodzie: 2,0 tysiąca do 1,8,
  • Wydatki majątkowe: lepsze jest Podegrodzie: 1,2 tysiąca do 1,0,
  • Zadłużenie większe w Podegrodziu: 1,2 tysiąca do 0,9 tysiąca w Kamionce na mieszkańca.

Nadwyżka operacyjna

To różnica miedzy dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 550 do 400 złotych na korzyść Kamionki w 2022, w 2023  w Kamionce – 50 zł do kilku złotych na plusie w Podegrodziu.

Podsumowanie finansów

Wynik rozkłada się 4-2. W 4 wskaźnikach Podegrodzie jest lepsze, ale w pozostałych 2 wygrywa Kamionka.

Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Kamionce są to m.in.: 1. budowa hali sportowej w Kamionce, 2. budowa szkoły w Boguszy, 3. modernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej, 4. budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 5. stabilizacja osuwisk na terenie gminy.

W Podegrodziu są to m.in.: 1. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji, 2. utworzenie Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji dla Osób Starszych, 3. budowa skateparku i modernizacja oświetlenia ulicznego, 4. budowa Ośrodka Zdrowia i Apteki w miejscowości w Brzezna.

To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też:Lena Rola zapamiętała aż 208 cyfr liczby Pi! W Łęce zorganizowano święto matematyki

logotyp

Reklama