Po 12 latach sporu Fakro vs Velux Komisja Europejska ogłasza: pass. TSUE odrzucił skargę sądeckiej firmy

Po 12 latach sporu Fakro vs Velux Komisja Europejska ogłasza: pass. TSUE odrzucił skargę sądeckiej firmy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę nowosądeckiej firmy Fakro przeciw Komisji Europejskiej. Skarga Fakro na KE to pokłosie wieloletniego sporu między Fakro, a duńskim Veluxem. Obie firmy zajmują się produkcją okien dachowych. Fakro twierdzi, że Velux narusza unijne przepisy antymonopolowe m.in. poprzez zaniżanie cen produktów, zaś Komisji Europejskiej zarzuca bezczynność i nierzetelność w badaniu sprawy.

Już w 2006 roku sądecki producent okien zarzucił Duńczykom stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych, które w opinii Fakro ograniczały możliwości oferowania okien z Nowego Sącza na rynkach Europy Zachodniej. Jeden z zarzutów wobec Veluxu dotyczył tzw. drapieżnych cen, czyli sprzedawania okien poniżej kosztów ich produkcji, aby utrudnić konkurencji wejście na nowy rynek. Velux zapewniał, że zarzuty są bezpodstawne, a rzecznik Veluxu stwierdził, że „działanie Fakro ma na celu oczernianie Grupy Velux w oczach opinii publicznej”. W 2018 roku Komisja Europejska poinformowała, że analiza danych zgromadzonych w liczących 900 stron aktach doprowadziła do decyzji o odrzuceniu skargi polskiej firmy. „Komisja dokładnie zbadała wówczas wszelkie zarzuty, przeprowadzając kontrole na miejscu, w wielu państwach członkowskich. Nie znaleziono dowodów na naruszenie unijnych zasad ochrony konkurencji” – informował wówczas rzecznik KE.

Prezes Fakro Ryszard Florek zakwestionował stanowisko Komisji. W jego opinii sprawa została zbadana niesumienne. Komisja Europejska nie mogła znaleźć dowodów na naruszenie unijnych przepisów antymonopolowych przez Velux, bo nie chciała ich zobaczyć. Nie chciała nawet przesłuchać byłych pracowników Velux, którzy gotowi byli zeznać w sprawie łamania prawa przez Velux” – komentował wówczas  Ryszard Florek, który zdecydował skierować sprawę do Sądu UE.

16 grudnia 2020 r. Sąd UE oddalił skargę Fakro. Ryszard Florek podjął decyzję o odwołaniu się od tej decyzji do TSUE. 30 czerwca temu Trybunał apelację oddalił.

Poniżej komentarz Fakro do tego rozstrzygnięcia:

Oświadczenie Zarządu Grupy FAKRO w związku z wyrokiem TSUE  z dnia 30 czerwca 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2022 r. otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo Komisji Europejskiej do ustalania priorytetów w zakresie spraw z dziedziny konkurencji. Swoją decyzją Komisja nie przesądziła, czy Velux nadużywał pozycji dominującej czy nie, lecz stwierdziła, że sprawa ma zbyt niski priorytet i z tego powodu nie będzie się nią zajmować. Podjęcie tej decyzji zajęło Komisji łącznie 12 lat.

W lipcu 2006 roku FAKRO złożyło formalną skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który po stwierdzeniu, że nieprawidłowości wskazane w skardze mają zasięg europejski, uznał się za niewłaściwy i przekazał powiadomienie Komisji Europejskiej. W 2009 roku Komisja zamknęła postępowanie bez żadnego uzasadnienia, w szczególności nie odniosła się do zarzutu czy działania Velux są zgodne z prawem, czy nie. Dlatego też 12 lipca 2012 FAKRO złożyło formalną skargę do Komisji Europejskiej, licząc na merytoryczne rozstrzygnięcie. KE w 2018 roku podjęła decyzję, że nie będzie prowadziła postępowania, uznając, że rozpoznanie materiału dowodowego przedłożonego przez FAKRO „może być szczególnie długotrwałe i pracochłonne oraz może wymagać przeznaczenia znacznej ilości zasobów Komisji.” W ten sposób zostaliśmy pozbawieni możliwości rzetelnej oceny żmudnie zebranego materiału dowodowego oraz uczciwego rozpoznania sprawy, czym czujemy się zawiedzeni.

FAKRO nie pogodziło się z niepodjęciem sprawy przez Komisję. Postanowiliśmy dalej walczyć o swoje prawa, odwołując się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd w swoim wyroku oparł się na dotychczasowym orzecznictwie, które wskazuje, że organy KE nie muszą podejmować wszystkich spraw, które do nich wpływają i powinny mieć prawo do ustalania priorytetów.

W podobny sposób KE potraktowała trzy inne polskie podmioty: Agria Polska sp. z o.o., Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Sped-pro S.A. Na przestrzeni ostatnich lat Trybunał Sprawiedliwości rozpoznawał aż 17 spraw stanowiących odwołania od decyzji Komisji dotyczących odrzucenia skarg z uwagi na niewystarczający interes EU. Niestety tylko w 1 sprawie Trybunał nie przychylił się do stanowiska Komisji. Wymienione powyżej firmy też walczyły. Z tym samym skutkiem.

Merytoryczne rozpoznanie sprawy przez Komisję, która posiada najlepsze narzędzia do kompleksowego przeprowadzenia postępowania na całym rynku Unii, z pewnością byłoby najlepszym rozwiązaniem. Niestety Komisja nie podjęła się tego zadania.

Postanowienie TSUE z 30 czerwca br. nie kończy sprawy. Sąd tylko potwierdził, że Komisja Europejska nie musiała podjąć się rozstrzygnięcia tej sprawy. Skoro ustała kolizja do równoczesnego rozpatrywania zarzutów przez dwa urzędy (KE, UOKiK) polski organ nie ma ograniczeń w rozpatrywaniu tej sprawy. FAKRO postanowiło dochodzić swoich praw (także zgodnie z sugestią Komisji Europejskiej) przed krajowymi organami ochrony konkurencji. Równocześnie z odwołaniem do TSUE wystąpiliśmy do Prezesa UOKiK i oczekujemy na dalszy bieg wydarzeń na arenie krajowej. Liczymy, że organ ochrony konkurencji merytorycznie odniesie się do naszych zarzutów. Niezależnie od tego, koncentrujemy się na nieustannym rozwoju naszej firmy i robimy wszystko, żeby mimo trudności wzmacniać naszą pozycję rynkową.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania to nie tylko walka o interesy FAKRO, ale o losy wielu polskich firm, które konkurują na rynku globalnym. Dlatego nie zamierzamy zaprzestać dalszych kroków. Jesteśmy przekonani, że sukces polskich firm w nierównym starciu z zachodnimi koncernami, nierzadko nadużywającymi pozycji dominującej, wymaga zbudowania kompleksowego systemu ochrony konkurencji na wzór systemów działających w Europie Zachodniej m.in. w Austrii.

Dążenie do równych szans konkurowania dla polskich firm oraz sprawnego systemu ochrony konkurencji w Polsce oznacza szybszy rozwój gospodarczy naszego kraju, a  tym samym zwiększenie zamożności Polaków.


źródła: Fakro, Prawo.pl,   forsal.pl, gazetaprawna.pl; 

zdjęcie ilustracyjne: pexels

Czytaj też:

Ośrodek turystyczny PKL w Solinie otwarty! Najnowocześniejszą kolejkę gondolową w Polsce zbudował sądecki Erbet

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

W Małopolsce przybędzie 8 linii komunikacyjnych. Ile wynosi dofinansowanie i jakie to połączenia?

Play Video about Christian Merli

13 Hill Climb Limanowa. Dwa dni sportowych zmagań na światowym poziomie. Jak przebiegała 13. edycja górskiego wyścigu ?

Temat dnia

Największa w historii gminy Stary Sącz inwestycja – budowa kanalizacji i wodociągów – część I

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.