Nowy Sącz. Komitety raczej nie doczekają się udostępnienia tablic do wyborów

Nowy Sącz. Komitety raczej nie doczekają się udostępnienia tablic do wyborów

Za 11 dni wybory samorządowe. Pozostało niewiele czasu, aby mieszkańcy poznali kandydatów, na których 7 kwietnia oddadzą swój głos. W Nowym Sączu aspirujący do rady miasta i na fotel prezydenta czują się dyskryminowani przez obecnego gospodarza miasta. Wojewoda w sprawie milczy, Państwowa Komisja Wyborcza koresponduje z prezydentem Handzlem – bezskutecznie. Są nikłe szanse, że w sprawie coś się zmieni.

Zgodnie z art. 114. kodeksu wyborczego wójt (burmistrz, prezydent) niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej ma zapewnić na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podać wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Od 2018 roku na każdą kampanię wyborczą prezydent Ludomir Handzel udostępniał kandydatom ponad 90 tablic. Do 28 lutego br. było ich 98. Ostatniego dnia miesiąca stopniała do 4. Dodatkowo, prezydent zaznaczył, że materiały promocyjne muszą być nie większe, niż format A3, o czym szczegółowo pisaliśmy w artykule: Nierówna kampania w Nowym Sączu i strzał w kolano. Sprawą interesuje się wojewoda i PKW.

W połowie marca do nowosądeckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Państowej Komisji Wyborczej wpłynęła skarga od jednego z komitetów na nierówność, jaka panuje w Nowym Sączu. O sprawie został powiadomiony wojewoda i Państowa Komisja Wyborcza.

– PKW skierowała pismo do prezydenta w tej sprawie. Prezydent odpisał, że cztery tablice udostępnił wyłącznie na potrzeby komitetów wyborczych, na pozostałych będą bezpłatnie umieszczane infomacje urzędowe oraz kulturalne. Kontakotwałam się również ze służbami wojewody w tej sprawie, dyrektor wydziału prawa miała do mnie oddzwonić, do tej pory nie mam żadnej infomacji w sprawie podjętych decyzji. Przypominam, że to on jest organem nadzorczym w tej materii – przekazała w rozmowie z naszą redakcją dyrektor nowosądeckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego PKW Maria Zięba.

Czytaj także: Jan Kos: my mamy prawa autorskie, a nie miasto do projektu stadionu Sandecji

Fot. Adrian Maraś

Reklama