Newag: odpowiadamy na problem, który wskazał WIOŚ w swej opinii

Newag: odpowiadamy na problem, który wskazał WIOŚ w swej opinii

W 4 PUNKTACH O SPALARNI

Po naszej publikacji dotyczącej opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie planu budowy w Nowym Sączu spalarni odpadów, do redakcji dts24 przesłano stanowisko Newagu, odnoszące się do cytowanej w tekście opinii. Oto ono:

W nawiązaniu do  informacji przekazanej przez WIOŚ w Krakowie w piśmie WI.7021.4.65.2022 z dnia 24.01.2023, chcielibyśmy serdecznie podziękować za cenny głos w dyskusji o możliwości powstania planowanego Zakładu ITPO w Nowym Sączu.

Przytoczona w piśmie uwaga WIOŚ dotycząca sytuacji w N. Sączu związanej z zanieczyszczeniem powietrza jest trafna, z tego powodu konieczne jest pilne poszukiwanie alternatywnych rozwiązań w zakresie nowych, lokalnych niskoemisyjnych źródeł energii, pozwalających na radykalną poprawę tej sytuacji. Planowany przez Spółkę Newag S.A. Zakład ITPO jest odpowiedzią na ten problem.

Zwracamy uwagę, iż wskazana w przedmiotowym piśmie lokalizacja ITPO jest nieprawidłowa, gdyż lokalizacja inwestycji planowana jest na terenie przemysłowym, należącym do firmy NEWAG w pobliżu ulicy 29 Listopada.

Oczywistym jest fakt zaprezentowany przez WIOŚ, że spalanie odpadów powoduje emisje, niemniej jednak najważniejszy jest ich poziom, wynikający ze skutecznego sposobu kontrolowania samego procesu spalania Emisje z Zakładu ITPO są porównywalne z tymi ze źródeł opartych na paliwie gazowym, o wielokrotnie niższym poziomie emisji niż obecnie funkcjonujące instalacje oparte w głównej mierze na węglu.

Ze względu na planowaną wielkość Zakładu (45 tys. t/rok) ITPO będzie stanowiło istotne niskoemisyjne źródło w miksie energetycznym dla Miasta i docelowo pozwoli na zastąpienie źródła węglowego o wielokrotnie wyższym poziomie emisji do powietrza. Powstanie ITPO sprzyjać będzie również dalszemu rozwojowi ciepła systemowego, eliminując w ten sposób wiele rozproszonych źródeł szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze starych palenisk i pieców przydomowych (tzw. „niska emisja”).

Konkludując, informacja WIOŚ choć bardzo cenna powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w warunku wymuszającym zastąpienie źródła węglowego o takiej samej mocy, co pozwoli nie tylko na zrównoważenie stanu obecnego jakości powietrza w Nowym Sączu, ale i zdecydowaną jego poprawę poprzez uruchomienie niskoemisyjnego, odnawialnego źródła ciepła w postaci planowanej instalacji ITPO.

 

Łukasz Mikołajczyk

Rzecznik Prasowy NEWAG S.A.

 

Czytaj też:

 

Share on twitter
Share on facebook