Most w Kurowie i drogi bez nocnego oświetlenia. W gminach trzeba gasić uliczne światła przez przymusową oszczędność energii?

Most w Kurowie i drogi bez nocnego oświetlenia. W gminach trzeba gasić uliczne światła przez przymusową oszczędność energii?

Most w Kurowie, który od momentu otwarcia oświetlony był ledowymi światłami, a później dodatkowo na szczytach – czerwonymi i z daleka wyglądał jak pas startowy na lotnisku, teraz po godzinie 23:00 tonie w ciemnościach. Ale nie tylko on. Oświetlenie zostało wyłączone przy wszystkich drogach i ulicach w gminie Chełmiec, która nie jest odosobniona w podjęciu takiej decyzji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska apeluje – przepisy nie dotyczą oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej.

Po godzinie 23:00 w gminie Chełmiec gasną latarnie przy drogach krajowych, powiatowych, gminnych, a także od 23 lutego, decyzją wójta, ciemność spowija most w Kurowie.

– Według przykazu decydentów w ciągu roku mamy mieć oszczędności na poziomie co najmniej dziesięciu procent, a jak nie, to będziemy płacić kary. Jak się to ma do tego fakt, że ceny gazu tak poszły w górę? – pyta w rozmowie z naszą redakcją wójt gminy Chelmiec Bernard Stawiarski. Więcej w artykule: Rachunek grozy „zabije” basen w Chełmcu? Kwota podwyżki za gaz zwala z nóg władze gminy

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. ,,o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” rząd wprowadził obowiązek dziesięcioprocentowej oszczędności zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023.

Nie trzeba wyłączać oświetlenia ulicznego?

Wielu gospodarzy w naszym regionie postanowiło wyłączyć oświetlenie uliczne, by zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej w gminie. Jak wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska, obowiązkiem zostały objęte tylko budynki lub części budynków oraz urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy zajmowane lub wykorzystywane przez dane urzędy.

,,Przedmiotowymi przepisami nie objęto oświetlenia ulicznego, czy też urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, których utrzymanie znajduje się w kompetencji jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych. Niemniej jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska rekomenduje podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym wymiany lub modernizacji oświetlenia ulicznego, również przez inne podmioty, które nie zostały zobligowane ustawowo do realizacji celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej” – czytamy w wyjaśnieniu MKiŚ.

Obowiązek  zmniejszenia zużycia energii elektrycznej nie dotyczy również urządzeń infrastruktury informatycznej zapewniającej ciągłość pracy urzędu.

,,Idealny przypadek występuje gdy tego typu infrastruktura jest w budynku wydzielona i posiada oddzielny licznik energii elektrycznej. W przypadku, gdy nie jest możliwe określenie zużycia energii w powyższy sposób należy przyjąć inną szacunkową metodę” – czytamy na stronie ministerstwa.

Docelowe zużycie energii elektrycznej w 2023 roku powinno zostać obliczone na podstawie średniego zużycia energii elektrycznej w 2022 roku, które następnie jest pomniejszane o 10%. Tak otrzymana wartość stanowi docelowe zużycie energii elektrycznej, którego nie powinno się przekroczyć w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Kalkulator do obliczania oszczędności energii elektrycznej znajduje się w zakładce: Obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych.

Więcej na stronie: Pytania i odpowiedzi o obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% w jednostkach sektora finansów publicznych.

Fot. NS
Share on twitter
Share on facebook