Trwa VI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza

Trwa VI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza

Rozpoczęła się VI Sesja Rady Miasta Nowego Sącza. Ślubowanie złożył nowy radny – Jakub Prokopowicz. Zastąpił w Radzie Martę Porembę, która została dyrektorem Wydziału Inwestycji, więcej na ten temat TUTAJ.

Tekst jest aktualizowany na bieżąco. ODŚWIEŻ

Prezydent Ludomir Handzel oficjalnie przedstawił nową wiceprezydent – Magdalenę Majkę. Następnie na wniosek radnego Krzysztofa Ziai minutą ciszy upamiętniono śmierć prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Dokonano zmian w komisjach, w których do tej pory zasiadała była radna Marta Poremba.

Prezydent Ludomir Handzel wypowiada się na temat prawa miasta do pierwokupu 5,5-hektarowej działki przy ulicy Węgierskiej. Więcej na temat tej sprawy TUTAJ.

– Podjęliśmy decyzję, że chcemy, żeby w procesie decyzyjnym wzięła udział Rada Miasta – mówił prezydent. – Mieszkańcy Nowego Sącza mają prawo do zapoznania się z tym projektem.

Wśród minusów zakupu wymienia koszt działki, czyli prawie 21 milionów złotych. Współczynnik zadłużenia byłyby w najbliższych latach bardzo wysoki.

Gdyby działka została zakupiona, mogłaby znaleźć się tam droga łączącą ul. Węgierską z mostem południowym, a także nowa siedziba miejskich urzędów. – Jako miasto wydajemy prawie 500 tysięcy złotych na wynajmowanie lokali zajmowanych przez urzędników – wyjaśniał prezydent.

Ludomir Handzel zaproponował, aby w tym głosowaniu radni Koalicji Nowosądeckiej, czyli klubu z którego ramienia startował na stanowisko prezydenta, wstrzymali się od głosu.

Krzysztof Dyrek: To ostatnie stwierdzenie, które padło z ust pana prezydenta wzbudziło poruszenie. Czy nas jako miasto Nowy Sącz stać na taką inwestycję?

– Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie oszacować, jakie korzyści mieszkańcy naszego miasta mogą z tego osiągnąć – mówił radny Dyrek, przewodniczący komisji Finansów Publicznych. – Ten wydatek zamroziłby pewne decyzje, które pomogłyby naszym mieszkańcom, w związku z tym komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ludomir Handzel: Dokonał pan, panie przewodniczący bardzo trafnej oceny stanu budżetu miasta. Jest to bardzo smutne, ale w zupełności się z tym zgadzam. Doprowadziliśmy do sytuacji, że kiedy mamy teren, który mógłby pomóc, to nie mamy na niego środków.

– Moim zdaniem cena jest może nie okazyjna, ale normalna i byłoby bardzo dobrze, gdyby miasto mogło skorzystać z takiej szansy. Niestety wszystko to, co powiedział pan przewodniczący to prawda – mówił prezydent.

Wojciech Piech: Właściwie nie poznaliśmy żadnych przekonujących argumentów, które miałyby poparcie w liczbach i pozwoliłby się przychylnie odnieść do tych wniosków.

Komisja Infrastruktury i Środowiska jednogłośnie zaopiniowała negatywnie przedłożony projekt uchwały – oznajmił przewodniczący Piech.

W filmie poniżej fragment wypowiedzi przedstawicielki firmy, będącej właścicielem działki przy ulicy Węgierskiej.

Wiceprezydent Artur Bochenek wyjaśnił, że miasto nigdy nie pozbyło się prawa do pierwokupu tego terenu.

Krzysztof Głuc: Dyskusja będzie miała sens, kiedy wszyscy do tej rozmowy będziemy przygotowani.

– Chciałbym zadać pytanie, czy została sporządzona opinia niezależnego rzeczoznawcy, co do wartości tej działki, jeśli tak, to jaka jest wycena? Jaki jest planowany wskaźnik zadłużenia miasta na najbliższe lata? Jaki jest planowany zakres inwestycji na rok 2020, 2021, 2022? Jakie są finansowe plany Nowego Sącza w sprawie rewitalizacji Parku Strzeleckiego i budowy stadionu? Jakie jest zapotrzebowanie na kredyt? Czy miasto planuje jakieś kroki w sprawie zakupu miasteczka multimedialnego?

Radny Józef Hojnor zwrócił się z prośbą do Rady i przewodniczącej o przedłużenie czasu na wypowiedź radnych do 8 minut ze względu na wagę omawianego tematu.

,Za” wydłużeniem czasu wypowiedzi było 16 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się od głosu – 2 radnych.

Ludomir Handzel: Chciałbym na chwilę odbiec od tematu. Wśród radnych nie ma mecenasa Macieja Prostko. Zostałem właśnie poinformowany, że pan mecenas Maciej Prostko został wybrany przez Sejm RP Sędzią Trybunału Stanu.

Trwa dyskusja radnych nad propozycją zakupu działki przy ulicy Węgierskiej i zasadnością tego pomysłu.

Grzegorz Fecko przyznał, że będzie głosować przeciw zakupowi działki, jak wyjaśnił ,,dla dobra prezydenta”. – Robimy to dla pana bezpieczeństwa, aby mógł pan realizować program wyborczy.

Michał Kądziołka: Dlaczego nie rozważamy zakupu Miasteczka Multimedialnego za 28 milionów, jeśli tam wszystko jest gotowe? Jeśli dzisiaj wyrazimy zgodę na zakup działki, to co z budową stadionu Sandecji, co z Parkiem Strzeleckim?

Ludomir Handzel: Rzeczywiście, Park Strzelecki w budżecie jest niedofinansowany. Wypowiadałam się również, że w Nowym Sączu wielu rzeczy brakuje, w tym między innymi stadionu dla klubu Sandecja.

Jeśli chodzi o miasteczko Multimedialne to nie jest to budynek, który był przygotowany na potrzeby biur. To miejsce naszpikowane elektroniką, serwerownie, studia filmowe, studio nagrań… Przerabianie tego na biura, to byłoby po prostu barbarzyństwo – mówił prezydent.

Artur Czernecki: Prosiłbym żebyśmy nie porównywali gruntów przy ulicy Lwowskiej, do tych w Biegonicach.

Artur Bochenek: Nie rozumiem dlaczego nie możemy tych terenów porównywać. Te przy ulicy Węgierskiej będą wkrótce tak zurbanizowane, jak te przy Lwowskiej. To jest też naprawdę nie daleko od ulicy Jagiellońskiej.

Tadeusz Gajdosz: Czy nasze miasto stać na to? Czy jesteśmy w stanie dokonać tego zakupu?

Leszek Zegzda: Bardzo dobrze, że odbywa się taka debata, że ludzie się tym interesują. Mamy do czynienia bez wątpienia z wartościową działką.

Wojciech Piech: Apeluję, żebyście w przyszłości Państwo podejmując tak ważne tematy, dobrze się do nich przygotowywali.

– Czy pan panie prezydencie jest za wykonaniem prawa pierwokupu i wykupieniem tej działki przez miasto, czy jest pan przeciw? – pytał radny.

Ludomir Handzel: Tak, jestem za wnioskiem.

Iwona Mularczyk: Zastanawiam się, czy przy kolejnym zadłużeniu pan prezydent będzie mógł realizować swój program wyborczy.

Barbara Jurowicz: Panie prezydencie, jeśli dojdzie do zakupu działki, to czy przy tak dużym zaciągniętym kredycie zrealizuje pan obietnice wyborcze, na które mieszkańcy czekają?

Trwa dyskusja.

Artur Czernecki: Urządziliśmy tu koncert. Skupmy się na merytoryce i nie występujmy pod kamery.

Barbara Jurowicz: Składam wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji.

Za zakończeniem debaty głosowało 12 radnych, przeciw – 7 radnych. W związku z tym dyskusja zostanie zakończona i wypowiedzą się jeszcze tylko ci radni, którzy zgłosili się wcześniej.

Artur Bochenek: Dzisiejsze decyzje sprowadzają się do tego, czy działka leżąca w Polsce, w Nowym Sączu stanie się własnością koncernu międzynarodowego.

Sprawę zakupu działki przy ulicy Węgierskiej poddano pod głosowanie.

,,Za” nie był nikt, 16 osób było przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Ogłoszono 5 minut przerwy.

Trwa głosowanie nad drugim projektem uchwały, który również dotyczył działki przy ulicy Węgierskiej. W wyniku decyzji radnych projekt nie został podjęty.

Sesja Rady Miasta Nowego Sącza została zakończona.


W programie dzisiejszych obrad między innymi:

– Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

– Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about Ewa Nowel

Kiedy zobaczysz ten film na pewno zagłosujesz na Ewę Novel 

Play Video about Jubiler Sezam Nowy Sącz

Jubiler Sezam – majówka rabatów

Temat dnia

GENIALNI LOKALNI GLOBALNI

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.