Szkoły Serca spotkanie w MCK Sokół

Szkoły Serca spotkanie w MCK Sokół

14 marca 2024 r. o g. 15 w MCK Sokół, Sala im. R. Sichrawy, odbędzie się spotkanie „Szkoły Serca”, organizowane przez Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii INTERCARD w Nowym Sączu.

Jest to wyjątkowa idea stworzona dla pacjentów, a jej celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej skutecznej prewencji i leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych u osób, które przejawiają ryzyko zachorowania w przyszłości lub już dziś są pacjentami. Podczas spotkania osoby zainteresowane będą mogły posłuchać wykładów zaproszonych prelegentów, m. in.: Prof. dr hab. med. Dariusza Dudka, Prof. dr hab. med. Jerzego Sadowskiego, Lek. med. Renaty Korpak-Wysockiej oraz Dr n. med. Wojciecha Bodzonia. Wykładowcy przedstawią perspektywę profilaktyki oraz leczenia serca i układu krążenia. Ponadto na miejscu pacjenci będą mogli skorzystać z podstawowych badań, tj. pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cholesterolu, pomiar poziomu kwasu moczowego. Dodatkowo będzie możliwość odbycia rozmowy z psychologiem, dietetykiem i fizjoterapeutą. Planujemy cykliczną organizację spotkań, aby dotrzeć do jak największej ilości pacjentów oraz poszerzać ich wiedzę na temat ochrony i promocji zdrowia. Jest to kontynuacja działań Klubu Pacjenta intensywnie prowadzonego do czasów pandemii.

Patronat honorowy dla spotkania „Szkoły Serca” udzielili: Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel, Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu – Prof. Mariusz Cygnar, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska oraz Prezes Zarządu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Wiesława Borczyk.

Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii INTERCARD w Nowym Sączu to wiodący szpital kardiologiczny spółki Intercard, który wyspecjalizowany jest w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Oferuje pełne spektrum zabiegów: od leczenia zachowawczego, poprzez diagnostykę inwazyjną i zabiegowe leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego. Od kwietnia 2023 roku, integralną częścią Centrum Medycznego Intercard w Nowym Sączu jest oddział angiologiczny, którego podstawową rolą jest kompleksowa diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami układu naczyniowego. W Centrum na szeroką skalę wykorzystywana jest medycyna cyfrowa w takich obszarach jak telemonitoring pacjentów oraz zaawansowane techniki wizualizacji 3D danych medycznych.

Dynamiczny w ostatnim czasie rozwój medyczny Centrum, powiązany ściśle ze znacznym powiększeniem potencjału lokalowego, utworzeniem interdyscyplinarnego zespołu lekarskiego, rozszerzeniem oferty zdrowotnej o wysokospecjalistyczne procedury z wykorzystaniem najnowszych technik zabiegowych i wysokiej generacji sprzętu, przy wykorzystaniu specjalistycznych systemów informatycznych, stwarza dla Ośrodka możliwości kształcenia studentów uczelni medycznych na światowym poziomie. Od stycznia 2024 roku oddziały Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii INTERCARD w Nowym Sączu zarejestrowane zostały jako oddziały kliniczne: kardiologii, angiologii oraz Kliniczne Centrum Diagnostyki Obrazowej. Dzięki temu udzielając świadczeń zdrowotnych możemy realizować również zadania naukowe, dydaktyczne oraz badawcze, wspierając uczelnie medyczne, a w szczególności Wydział Lekarski Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Czytaj również: https://www.dts24.pl/zajrza-do-wnetrza-czlowieka-sadecka-uczelnia-zaprezentowala-owoc-wspolpracy-z-intercardem/

Reklama