Zajrzą do wnętrza człowieka… Sądecka uczelnia zaprezentowała owoc współpracy z Intercardem

Zajrzą do wnętrza człowieka… Sądecka uczelnia zaprezentowała owoc współpracy z Intercardem

Wczoraj (2 października) 50 studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dziś władze uczelni zwołały konferencję prasową, podczas której przybliżyły mediom ideę rozpoczynającej się współpracy uczelni z Wirtualnym Laboratorium Anatomii Serca i Naczyń Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu zorganizowanym w ośrodku Intercard.

Wiemy jak ważne jest kształcenie lekarzy. Nie podjęlibyśmy się wyzwania związanego z uruchomieniem kierunku, gdybyśmy nie mieli doświadczenia w obszarze nauk medycznych. Od kilkunastu lat funkcjonują u nas takie kierunki jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka i fizjoterapia. Kierunek lekarski to dla nas prestiż i wyróżnienie, ale przede wszystkim duże i trudne wyzwanie jeśli chodzi o kadrę dydaktyczną i naukowo – badawczą. Myślę że sprostaliśmy i również w przyszłości sprostamy wymaganiom. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z wieloma ośrodkami, między innymi z Intercardem oraz ze szpitalami w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach, Krynicy. Rozpoczynamy dzięki tej współpracy nie tylko działalność dydaktyczną związaną z kształceniem przyszłych lekarzy, ale i działalność naukowo – badawczą – mówił podczas konferencji  Rektor ANS, prof. Mariusz Cygnar.

Prof. Jerzy Sadowski, kierownik katedry kariologii i kardiochirurgii ANS dodał od siebie, że  ważnym jest, aby pamiętać, że nowosądecka uczelnia przygotowywała się do tego wyzwania przez blisko 20 lat.

To nie jest coś co powstało na pustyni. Wydział lekarski jest ukoronowaniem wieloletnich starań i naturalną konsekwencją funkcjonowania w ramach uczelni kierunków związanych ze zdrowiem i naukami medycznymi. Naukę na pierwszym roku rozpoczyna 50 studentów wydziału lekarskiego. To małe grono, o które można odpowiednio zadbać, przypilnować, przekazać rzetelnie wiedzę. Co ważne – na tym, że kierunek lekarski działa w ANS zyskają również szpitale, które dotąd były szpitalami usługowymi, a dzięki współpracy z uczelnią staną się ośrodkami klinicznymi. Ta nobilitacja wynika z  prowadzenia badań naukowych – zaznaczył prof. Sadowski.

Podczas konferencji zaprezentowano nowo powstałe Wirtualne Laboratorium Serca i Naczyń, które już od tego roku będzie służyć studentom Kierunku Lekarskiego na potrzeby zajęć z anatomii. Laboratorium wzorowane jest na laboratoriach anatomicznych czołowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Europie.

System urządzeń, w jakie je wyposażono oparto o modelowanie i wizualizację 3D struktur anatomicznych, umożliwiające nauczanie anatomii poprzez cyfrową symulację obrazów na bazie preparatów medycznych, obrazów radiologicznych i użycia w czasie rzeczywistym urządzeń do obrazowania medycznego (np. USG).

Laboratorium zostało wyposażone w pełne spektrum technologii wizualizacji 3D, począwszy od stereoskopii poprzez wirtualną, rozszerzoną i mieszaną rzeczywistość, co jest fenomenem na skalę Polski. Zintegrowane aplikacje do nauki anatomii powstałe w oparciu o anatomiczne modele 3D i realne badania obrazowe skanów ciała człowieka umożliwiają wyświetlanie obrazów w realnej wielkości ciała i organów, również w formie wirtualnych stołów anatomicznych i wirtualnych sekcji. System umożliwia nauczanie pod kontrolą wykładowcy, w podgrupach a także samodzielną edukację studenta – nauczanie indywidualne. Laboratorium będzie kierowane przez Profesora Jerzego Sadowskiego – kardiochirurga, chirurga i transplantologa.

zdjęcia: Adrian Maraś

Czytaj też:

UWAGA! Od dziś kontrole na granicy ze Słowacją