Sto lat pięknego życia! Życzymy Pani Zofii mnóstwo kolejnych lat w zdrowiu i wśród dobrych ludzi!

Sto lat pięknego życia! Życzymy Pani Zofii mnóstwo kolejnych lat w zdrowiu i wśród dobrych ludzi!

Zofia Kuzak, 100. urodziny

Sto lat pięknego życia ma za sobą sądeczanka Pani Zofia Kuzak. Z tej okazji przybyła do niej z życzeniami delegacja władz miasta. Pani Zofia Kuzak jest autorką pomysłu nagrody „Virtuti Medicinali”,  przyznawanej osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony życia i zdrowia. Na uroczystości  urodzinowej wręczono jubilatce najwyższe wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Copernicus Prize 2020”.

Wszystkiego najlepszego, zdrowia, uśmiechu – żeby go nigdy nie brakło. Z koszem kwiatów i prezentami przychodzimy, żeby się pokłonić i życzyć następnych lat w zdrowiu i dobrym otoczeniu. Dziękuję za ten trud życia. Wielu dobrych ludzi otacza panią Zofię.  Gratuluje  takiej rodziny, która stara się o utrzymanie więzi i ciepła – mówił Ludomir Handzel.

Pani Zofia Kuzak, urodziła się 18. stycznia 1920 r.  w Chomranicach koło Nowego Sącza. Podczas okupacji hitlerowskiej, w wieku 23 lat, została wywieziona do Niemiec i zmuszona do niewolniczej pracy w niemieckim obozie, z którego udało się jej uciec. W czasie tej ucieczki przesiedziała trzy dni na drzewie, bez jedzenia i bez picia. Po trzech dniach uciekła w kierunku Poznania, gdzie schroniła się w mieszkaniu krewnych. Przebywała tam w latach  1943–1947,  prowadząc rachunkowość w rodzinnym sklepie spożywczym.  Po wojnie współpracowała ze studentami i doktorantami, a zwłaszcza osobami niepełnosprawnym. Jest współzałożycielką Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Chorych z Afazją „Afa-Klubu”. Od roku 1992 jest Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. W 2003 r. powstał z jej inspiracji kwartalnik medyczny Acta Neuropsychologica.

źródło: biuro prasowe Urzędu Miasta Nowego Sącza

Reklama