Spalarni w Nowym Sączu nie będzie. Sąd zablokował inwestycję

Spalarni w Nowym Sączu nie będzie. Sąd zablokował inwestycję

„Projekt (..) został definitywnie zakończony” – stwierdza w oświadczeniu przesłanym do reakcji dts24 wiceprezes zarządu Newagu, Józef Michalik.  Oświadczenie dotyczy planu budowy w Nowym Sączu spalarni śmieci. Projekt Newagu wywołał burzliwą dyskusję i serię protestów mieszkańców osiedli sąsiadujących z terenem, na którym miała zostać ulokowana spalarnia.

„Spółka nigdy nie podjęła wiążącej decyzji w sprawie budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, a sam projekt nie wyszedł poza wstępny etap analiz uwzględniających kryteria środowiskowe, formalno-prawne, finansowe i społeczne” – czytamy w oświadczeniu.

Dalej dyrektor Michalik przypomina, że w grudniu ubiegłego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał za nieważną chwałę Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego…”, która ze strony samorządu otwierała możliwość przejścia do kolejnych etapów realizacji inwestycyjnych planów Newagu.

Pełna treść oświadczenia poniżej:

fot: archiwum dts24

Czytaj też:

Reklama