Sądecka Grupa NOVO przejmuje część hotelarską i gastronomiczną w Miasteczku Galicyjskim

Sądecka Grupa NOVO przejmuje część hotelarską i gastronomiczną w Miasteczku Galicyjskim

Ogłoszony przez Muzeum Ziemi Sądeckiej przetarg na dzierżawę karczmy, kawiarni i części hotelowej ma swój szczęśliwy finał. W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta z ceną 13.830,00 zł netto.

Przedmiot najmu był przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem karczmy regionalnej, kawiarni i pokoi gościnnych. Robert Ślusarek (dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej) był optymistą w kwestii wyłonienia nowego dzierżawcy. W rozmowie z naszą redakcją wysnuł hipotezę, że lubiane przez wielu ludzi miejsce będzie mogło znowu funkcjonować od wiosny. Dziś wiemy, że taki scenariusz jest mocno realny.

Nowym dzierżawcą została lokalna Grupa NOVO, którą zarządzają: Beata Kmak, Katarzyna Florek oraz Tomasz Florek.

Muzeum Ziemi Sądeckiej uprzejmie informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym wg kodeksu cywilnego w trybie przetargu nieograniczonego ofertowego na wynajem lokali użytkowych wraz z wyposażeniem tj. budynek karczmy regionalnej wraz z pokojami gościnnymi usytuowanymi na drugim poziomie karczmy o łącznej powierzchni łącznej 674,77m2, kawiarnia wraz zapleczem na pierwszym poziomie w budynku Ratusza o łącznej powierzchni 90,67m2 oraz pokojami gościnnymi usytuowanymi na trzecim poziomie w Ratuszu o powierzchni 260,30m2 z zapleczem recepcyjnym na pierwszym poziomie w Ratuszu o powierzchni 17,96 m2, położonych w obiektach Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 226 w Nowym Sączu, została wybrana oferta złożona przez GRUPĘ NOVO Sp. z o.o., z ceną w wysokości 13.830,00 zł netto (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) + należny podatek VAT – czytamy w ogłoszeniu o wyniku postępowania.

Czytaj także: Zespół DŻEM przekazał prezent dla Wiktorii Wróbel z Nowego Sącza. Jak zdobyć gadżet?

Fot. z arch. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Reklama