„150 lat na straży”. Ogłaszamy wyjątkowy strażacki plebiscyt! Nagrody czekają!

„150 lat na straży”. Ogłaszamy wyjątkowy strażacki plebiscyt! Nagrody czekają!

150 lat na straży

Są gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji. To oni często pierwsi docierają na miejsce, by ratować zdrowie, życie i mienie ludzkie. Strażacy to bez wątpienia ogromna siła naszego regionu, ale i całego kraju. W tym roku obchodzimy 150-lecie zawodowego pożarnictwa na Sądecczyźnie. Z tej okazji pragniemy docenić zarówno strażaków zawodowych, jak i ochotników, którzy wyróżniają się swoją pracą i zaangażowaniem. Często kryją się w cieniu codzienności, a trzeba o nich mówić głośno. Niejednokrotnie są prawdziwymi bohaterami.

Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. w Nowym Sączu wydawca gazety DTS oraz portalu dts24.pl wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu zapraszają do udziału w plebiscycie „150 lat na straży”. Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów w pięciu kategoriach, a także do późniejszego głosowania.

Sprawmy, by nie tylko na Sądecczyźnie, ale w każdym zakątku Polski i świata można było usłyszeć o strażakach naszego regionu, którzy tak wiele poświęcają dla dobra innych ludzi i dla swoich społeczności.

REGULAMIN Plebiscytu „150 LAT NA STRAŻY”

I. Informacje ogólne

Organizatorami plebiscytu są Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o. w Nowym Sączu wydawca gazety DTS oraz portalu dts24.pl pod patronatem i we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Sączu. Głosowanie w ramach plebiscytu odbywać się będzie na portalu internetowym dts24.pl. Zarówno udział w plebiscycie, jak i głosowanie są bezpłatne oraz dobrowolne.

Poszczególne etapy plebiscytu planowane są w następujących terminach:

  •  od 19 lutego do 8 marca 2024 r. – zgłaszanie kandydatów,
  •  od 9 do 23 marca 2024 r. – I etap głosowania,
  •  od 24 marca do 1 kwietnia 2024 r. – przygotowanie II etapu głosowania,
  •  od 2 do 16 kwietnia 2024 r. – II etap głosowania.

II. Zgłoszenia

Kandydatów i kandydatki można zgłaszać mailowo pod adresem [email protected] od 19 lutego do 8 marca 2024 r. W tytule maila należy zawrzeć nazwę jednostki lub jednostek, których dotyczy zgłoszenie (które są zgłaszane lub do których należą zgłaszani kandydaci lub kandydatki). W treści wiadomości musi znaleźć się numer telefonu osoby zgłaszającej lub innej wytypowanej do kontaktu z Organizatorami.

Zgłoszenia można dokonać w każdej z następujących kategorii:
1. Jednostka OSP,
2. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,
3. Strażak OSP,
4. Weteran,
5. Strażak PSP.

Zgłoszenia do wszystkich lub wybranych kategorii należy zawrzeć w jednej wiadomości mailowej.

III. Kandydaci

Kandydatami do plebiscytu mogą być osoby, jednostki OSP i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

1. W kategorii „Jednostka OSP” należy podać nazwę jednostki i datę jej założenia.

2. W kategorii „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w zgłoszeniu należy podać jej nazwę i datę założenia.

3. W kategorii „Strażak OSP” jeden zgłaszający może zgłosić maksymalnie 3 członków danej Ochotniczej Straży Pożarnej. Mogą to być dowolne osoby, które według zgłaszającego wyróżniają się swoją działalnością. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko kandydata lub kandydatki, informację do jakiej jednostki OSP należy oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia (maksymalnie 5 zdań na temat działalności, czy zasług zgłaszanej osoby).

4. W kategorii „Weteran” jeden zgłaszający może zgłosić maksymalnie 2 członków danej Ochotniczej Straży Pożarnej w wieku powyżej 65 lat. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko kandydata lub kandydatki, wiek, informację do jakiej jednostki OSP należy oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia (maksymalnie 5 zdań na temat działalności, czy zasług tej osoby).

5. W kategorii „Strażak PSP” można zgłosić strażaka pracującego w PSP w Nowym Sączu. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko kandydata lub kandydatki, informację w jakiej jednostce pracuje oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia (maksymalnie 5 zdań na temat działalności, czy zasług tej osoby).

Przy zgłoszeniach należy wyraźnie zaznaczyć, których kategorii dotyczą. Jedna osoba może zostać zgłoszona tylko do jednej kategorii.

W przypadku zakwalifikowania się kandydata do II etapu głosowania Organizatorzy skontaktują się telefonicznie ze zgłaszającym lub osobą wytypowaną do kontaktu i poproszą o bardziej szczegółowe informacje na temat kandydata lub kandydatki oraz przekazanie zdjęcia tej osoby. Tak samo będzie w przypadku OSP lub MDP, które zakwalifikują się do II etapu.

IV. Głosowanie

I etap głosowania na portalu dts24.pl potrwa od 9 do 23 marca 2024 r. Z jednego adresu IP będzie można oddać jeden głos na dobę w każdej kategorii. Głosować będzie można codziennie.

II etap głosowania odbędzie się w dniach od 24 marca do 1 kwietnia 2024 r. Przebiegać będzie w podobny sposób jak etap I. Do II etapu zakwalifikowani zostaną kandydaci i kandydatki, którzy zdobędą najwyższą liczbę głosów w swoich kategoriach. Będzie to odpowiednio:

  • 10 jednostek w kategorii Jednostka OSP,
  • 5 drużyn w kategorii Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,
  • 20 kandydatów/kandydatek w kategorii Strażak OSP,
  • 10 kandydatów/kandydatek w kategorii Weteran,
  • 10 kandydatów/kandydatek w kategorii PSP.

Organizatorzy zastrzegają, że liczba kandydatów i kandydatek zakwalifikowanych do II
etapu może ulec zmianie w związku z niższą lub wyższą niż się przewiduje liczbą zgłoszeń do
plebiscytu.

V. Wyniki i nagrody

Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w ramach obchodów 150-lecia zawodowego pożarnictwa w Nowym Sączu w maju 2024 roku. Informacja o zwycięstwie znajdzie się także w specjalnym wydaniu DTS oraz na portalu dts24.pl.

Zwycięzcami plebiscytu zostaną kandydaci, którzy uzyskają najwyższą liczbę głosów w II etapie głosowania. Otrzymają oni dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dyplomami zostaną nagrodzeni także zdobywcy II i III miejsca w każdej z kategorii.

VI. Dane osobowe

Zgłoszenie kandydata do udziału w plebiscycie jest równoznaczne z jego zgodą na publikację takich danych jak imię i nazwisko, wiek, czy uzasadnienia zawierającego opis działalności strażackiej, a także w II etapie głosowania – zdjęcia kandydata. Udział w plebiscycie oznacza też akceptację niniejszego regulaminu.

Regulamin w wersji pdf do pobrania tutaj – zaproszenie i regulamin plebiscytu.

fot. Arbresha Goranci

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama