RYTRO I GRÓDEK NAD DUNAJCEM – porównanie operatorów turystycznych

RYTRO I GRÓDEK NAD DUNAJCEM – porównanie operatorów turystycznych

miniatura

Gminę Rytro i Gródek wiąże status gmin wiejskich. To relatywnie małe gminy. W Rytrze mieszka najmniej mieszkańców spośród wszystkich gmin powiatu – około 4 tysiące. W Gródku zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jest coś jeszcze, co łączy Rytro i Gródek, a mianowicie – turystyka.

Od wielu lat, jeszcze w czasach PRL do Gródka przyjeżdżali turyści z całej Polski, aby spędzać urlopy nad „górskim” Jeziorem Rożnowskim. Ale także do kameralnego Rytra przyjeżdżali turyści. Tam można było zwiedzać góry i lasy pasma Radziejowej pełne rzeczek i potoków, na szczególną uwagę zasługuje również przełom Popradu.

Strategie gmin

Dla uzyskania informacji sięgnięto do strategii rozwoju obydwu gmin. Gmina Rytro nie posiada niestety aktualnej strategii, a „stara” strategia jest pisana ogólnie, formalnie i niewiele wnosi. Na pewno gmina Rytro może inspirować się najlepiej napisaną w całym powiecie strategią rozwoju, jaką posiada gmina Gródek nad Dunajcem. Dobrze jednak, aby tworząc strategię wypełnić postulat realizmu planistycznego. Przeanalizowano także WPF i budżety obydwu gmin i tutaj określono pole porównań.

Zakres porównań

Porównanie dotyczyć będzie spraw finansowych. Chodzi o: dochody gmin, w tym własne, wydatki majątkowe, zadłużenie, ale także nadwyżki operacyjne (różnice dochodów i wydatków bieżących).

Teraz można przejść do porównań szczegółowych. Preferowany będzie wspólny mianownik, czyli przeliczany na jednego mieszkańca. Wzięte zostały dane średnie z dwóch ostatnich lat: 2022 i 2023.

Wyniki porównań (2022)

  • Dochody gminy: lepsze jest Rytro: 6,9 do 6,6 tysiąca,
  • Dochody własne: lepsze jest Rytro: 2,8 do 2,3 tysiąca,
  • Wydatki majątkowe: lepsze jest Rytro: 1,7 do 1,2 tysiąca,
  • Zadłużenie większe w Gródku nad Dunajcem, prawie 1,6 tysiąca na mieszkańca.

Nadwyżka operacyjna

To różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi. Gmina musi wydać, ale musi mieć dochód. Im większa nadwyżka, tym lepiej. Na mieszkańca idzie to tak: 1100 do 500 złotych na korzyść Rytra w 2022, w 2023 w Gródku nad Dunajcem 60 zł do – 800 zł w Rytrze.

Podsumowanie finansów

W 5 wskaźnikach Rytro jest lepsze, a w 1 wygrywa Gródek nad Dunajcem, czyli wynik 5-1.

Zestawienie inwestycji infrastrukturalnych

Dla uzyskania szerszego wymiaru porównawczego wzięte zostały także inwestycje infrastrukturalne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gmin, które zostały zrealizowane w ostatnich 10 latach, a ich wysokość przekroczyła 5% budżetu rocznego gmin.

W Rytrze są to m.in.: 1. prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze, 2. remont stadionu i boiska sportowego, 3. budowa gminnego przedszkola w Rytrze, 4. budowa wodociągów i tras rowerowych eurovelo.

W Gródku nad Dunajcem to m.in.: rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 2. turystyczno rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rożnowskim 3. rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siennej

To całkiem istotne osiągnięcia inwestycyjne tych gmin.

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Sądecczyzna. Bocian wylądował, więc oficjalnie nadeszła wiosna

logotyp

Reklama