Radni PIS domagają się odwołania prezesa śmieciowej spółki. Ludomir Handzel komentuje: „to brudna kampania sfrustrowanego małżeństwa polityków”

Radni PIS domagają się odwołania prezesa śmieciowej spółki. Ludomir Handzel komentuje: „to brudna kampania sfrustrowanego małżeństwa polityków”

Radni Pis WYbieram Nowy Sacz

Radni PIS Wybieram Nowy Sącz, apelują do Prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla o odwołanie prezesa spółki NOVA. Apel skierowali po zapoznaniu się z aktem oskarżenia, który został skierowany przeciwko prezesowi NOVEJ oraz Łukaszowi J., byłemu kierownikowi składowiska odpadów. Ludomir Handzel komentując wystąpienie swoich oponentów twierdzi, że jest to brudna kampania „sfrustrowanego małżeństwa polityków z Nowego Sącza”.

Do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu trafił prokuratorski akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Krawczykowi, oraz byłemu kierownikowi składowiska odpadów – Łukaszowi J. Sprawa dotyczy zaniedbań, które wykazała kontrola służb ochrony środowiska.

O sprawie pisaliśmy w tekście: Spółka NOVA z milionową karą od WIOŚ. Iwona Mularczyk ,,prezydent zlekceważył kontrolę”

Radni PiS domagają się podjęcia zdecydowanych kroków w sprawie kierownictwa spółki. Zaznaczają, że już od kilku lat informowali o nieprawidłowościach.

– Już w 2019 roku informowaliśmy i zabiegaliśmy bardzo mocno jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości o interwencję, o działania prezydenta w związku z możliwymi nieprawidłowościami w tejże spółce. Przypomnę, że na tą spółkę została nałożona ogromna kara – mówił Michał Kądziołka.

– Zespół kontrolny komisji rewizyjnej rady miasta przeprowadził kontrolę w spółce NOVA, a o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano zarówno prezydenta, jak i jego zastępcę Artura Bochenka – przypomniała radna Teresa Cabała

Jak zaznaczają radni – po kontroli spółka miała przedstawić system naprawczy, który nigdy nie został wdrożony.

– Zamiast tego zostały podniesione ceny za wywóz śmieci – mówi Iwona Mularczyk.

Radni klubu PIS zarzucają kierownictwu śmieciowej spółki nieudolność. Mówią też o nieudolności władz miasta oraz przypominają, że podczas najbliższej sesji, radni znowu będą głosować w sprawie wsparcia finansowego dla spółki.

Pojawienie się aktu oskarżenia przeciwko prezesowi NOVEJ powinno w ich opinii skutkować odwołaniem go ze stanowiska prezesa.

Co na to prezydent?

– Sfrustrowane małżeństwo polityków z Nowego Sącza i sterowana coraz mniejsza grupa radnych, rozpoczęła brudną kampanię. Trwa walka polityczna, brudna walka. Niestety w naszym kraju nawet prokuratura jest wykorzystywana do działań politycznych. Już kilkakrotnie postawiono zarzuty dyrektorom i prezesom sądeckich spółek. Przypominam, że między innymi  dyrektor MZD został uniewinniony. Również prezes spółki NOVA, pan Krzysztof Krawczyk został uniewinniony przez sąd ze stawianych mu zarzutów. Ta spirala oczywiście nadal jest nakręcana po to, żeby pokazywać mnie, albo inne osoby z czarnymi opaskami na oczach. Merytorycznie przypominam, że spółka NOVA do tej pory nie zapłaciła ani jednej złotówki kar, które zostały przez organy Ochrony Środowiska nałożone. Sprawa jest w toku ale już zarzuca się prezydentowi miasta brak nadzoru właścicielskiego – mówi Ludomir Handzel.

Prezydent podkreśla, że prezes Krawczyk nadal cieszy się jego zaufaniem.

Zarzuty można postawić każdemu. W polskim prawie jest tak, że dopóki nie ma prawomocnego wyroku, do tego momentu taka osoba jest niewinna – zaznacza.

(DSZ)

 

czytaj także: DK28. W wypadku zginął młody motocyklista z Podkarpacia

fot: dts24

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama