Przyłącz się i Ty! Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU!

Przyłącz się i Ty! Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU!

Przyłącz się i Ty! Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU! – zachęcają dyrektorów szkół Marta Mordarska – dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON oraz Tomasz Gubała – prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.

Uczniowie wzrastający w atmosferze szacunku do autorytetów są skłonni do przestrzegania norm, lepiej się uczą, posiadają zainteresowania i szacunkiem budują relacje z rówieśnikami. Młodzi ludzie szanujący autorytety, kształtują w sobie cechy autorytetu i stają się wzorem dla innych. Podświadomie szukają mistrzów i wzorów do naśladowania, lecz bez pomocy trudno im odróżnić mistrza od idola – potrzebują wsparcia prawdziwych autorytetów – podkreśla prezes Tomasz Gubała.

Szczegóły akcji

Fundacja Archezja w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości – „Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Jest to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela.

Fundacja „Archezja” jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. To edukacja młodzieży  w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

Ważnym elementem kampanii jest wdrożenie profesjonalnej, opartej na naukowych podstawach strategii wzmacniania autorytetów. – Wspierając tę bardzo ważną kampanię, w imieniu Pana Prezesa Tomasza Gubały, zwracam się z prośbą do Dyrekcji Szkół o udział placówek w przedsięwzięciu Fundacji „Archezja” – apeluje dyrektor Marta Mordarska.

Tekst sponsorowany