Prace przy budowie obwodnicy Chełmca na półmetku

Prace przy budowie obwodnicy Chełmca na półmetku

obwodnica Chełmca

Prace przy budowie  obwodnicy Chełmca (DK28) są na półmetku. Roboty rozpoczęły się w styczniu 2022 roku. Na nowej drodze budowane są dwa mosty – nad rzeką Biczyczanką i dwa wiadukty: nad ulicą Leśną i nad ulicą Węgrzynek. Do obecnej chwili wykonano wszystkie fundamenty i podpory. Trwa budowa ścian oporowych i ustrojów nośnych.

Nowy odcinek o długości 1 406 m połączy rondo na ulicy Limanowskiej z rondem na ulicy Marcinkowickiej oraz z północną obwodnicą Nowego Sącza. Będzie to droga jednojezdniowa, a ruch w każdym kierunku będzie prowadzony jednym pasem. Jak informuje GDDKiA, wzdłuż nowego odcinka w wyznaczonych miejscach powstaną ekrany akustyczne. Inwestycja jest realizowana w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

W grudniu trwają prace związane z umocnieniem rowów i wykonaniem podbudowy pomocniczej. Budowane są również nasypy. Przebudowane w całości zostały sieć gazowa i wodociągowa oraz elektroenergetyczna. W tym miesiącu powstaje również kanalizacja deszczowa.

,,Planowany termin zakończenia budowy to III Kwartał 2023 r. Wykonawca ma niewielkie opóźnienie w realizacji harmonogramu, które ocenia na ok. 2 tygodnie. Opóźnienie wynika z niekorzystnej pogody i problemów z dostępem do materiałów budowalnych, wywołanych wojną w Ukrainie. Inżynierowie pracujący na budowie deklarują jednak, że uda im się skończyć budowę w założonym terminie” – informuje Iwona Mikrut, główna specjalistka do spraw komunikacji społecznej krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Umowa zakłada, że wykonawca może wstrzymać prace w okresie zimowym, czyli na cztery miesiące od 1 grudnia br. do 31 marca 2023 r. Jednak obecnie warunki atmosferyczne pozwalają na kontynuację robót.

Czytaj także: Stańkowa. Będzie wygodniej i bezpieczniej dotrzeć w to miejsce

Źródło i fot. GDDKiA 
Share on twitter
Share on facebook