Stańkowa. Będzie wygodniej i bezpieczniej dotrzeć w to miejsce

Stańkowa. Będzie wygodniej i bezpieczniej dotrzeć w to miejsce

Ponad pół miliona złotych zainwestowała Gmina Łososina Dolna w remont drogi gminnej nr 292589 K Stańkowa – Wola.

Remont drogi został wykonany z wykorzystaniem dofinansowania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Finansów, w kwocie 287 340,00 zł, które zostało przyznane gminie w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 537 714,49 zł brutto.

Prace budowlane polegały między innymi na rozbiórce nawierzchni drogi oraz podbudowy i poboczy, uzupełnieniu ubytków w podbudowie z kruszywa łamanego, uzupełnieniu ubytków w stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego cementem, wymianie korytek betonowych wraz z przepustami, wykonaniu nawierzchni z masy asfaltowej wraz z poboczami, montażu barier ochronnych.

Remont tego odcinka drogi, zniszczonej w ubiegłym roku przez ulewne deszcze, był konieczny. Dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym oraz pieniądzom z budżetu naszej gminy udało się to zadanie zrealizować, myślę, że z bardzo pozytywnym skutkiem, bowiem droga jest solidna, a korzystanie z niej bezpieczne i komfortowe – podkreśla Andrzej Romanek, wójt gminy.