Poznaj kulturę uczestników Święta Dzieci Gór w ramach Dni Narodowych

Poznaj kulturę uczestników Święta Dzieci Gór w ramach Dni Narodowych

Podczas trwania Święta Dzieci Gór każdy będzie miał możliwość bliższego zapoznania się z kulturami uczestników biorących udział w festiwalu. Zrobi to dzięki uczestnictwu w Dniach Narodowych.

Celem Dnia Narodowego jest szeroka prezentacja przez dany zespół kultury własnego regionu, kraju. Charakter tego dnia w pełni zależy od inicjatywy i pomysłów uczestników. Mimo to organizatorzy zapewniają wszelką pomoc w ich realizacji.

Jak będą wyglądać Dni Narodowe?

W ciągu tygodnia festiwalowego dla każdej pary kamrackiej Święta Dzieci Gór przewidziany został jeden Dzień Narodowy. W tym czasie zespoły będą prezentować swoje programy podczas prezentacji dopołudniowych na Rynku w Nowym Sączu o godz. 11:00 oraz w ramach koncertów głównych w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu o godz. 18:00.

Dodatkowo w drugiej części koncertu głównego podczas krótkiej zapowiedzi zaprezentują się zespoły z następnego dnia narodowego.

Na zakończenie koncertu w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego przewidziane są konkursy z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów 30. Święta Dzieci Gór.

Program festiwalu jak i Dni Narodowych znajduje się TUTAJ.

źródło: swietodziecigor.pl

Reklama