Nowy Sącz: SPinKi pomogą uczniom w podjęciu decyzji o przyszłym zawodzie

Nowy Sącz: SPinKi pomogą uczniom w podjęciu decyzji o przyszłym zawodzie

 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” to tytuł projektu do którego przystąpił Nowy Sącz. Celem tej inicjatywy, współfinansowanej przez Unię Europejską, będzie zarówno zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, jak i pomoc uczniom w podjęciu właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas gimnazjalnych.

W ramach projektu, w wybranych szkołach powołano Szkolne Punkty Informacji i Kariery – czyli tzw. SPInKi. Wsparcie dla uczniów oferowane przez punkty informacji będzie miało formę warsztatów oraz indywidualnych spotkań uczniów i rodziców z doradcą zawodowym. Ostatni etap to przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla uczniów.

Rekrutacja do projektu w zakresie doradztwa zawodowego zostanie przeprowadzona przez poszczególne szkoły. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej danej szkoły lub tablicach ogłoszeń szkół.

Dokumenty można także pobrać ze strony www.nowysacz.pl

W projekcie biorą udział:

 • Gimnazjum nr 10 im. Orląt Lwowskich z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole
  Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2
 • Gimnazjum nr 9 im. Bohaterów Sądecczyzny w Zespole Szkół Podstawowo-
  Gimnazjalnych nr 1
 • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza
 • Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego
 • Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 9
 • Gimnazjum nr 1 im. Jana Długosza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
 • Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza
 • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im Św. Kingi

fot. pixabay.com

 

 

Share on twitter
Share on facebook