Nowy Sącz nie potrzebuje ekodoradcy?

Nowy Sącz nie potrzebuje ekodoradcy?

Ekodoradcy działają już w 55 gminach Województwa Małopolskiego i służą pomocą mieszkańcom w kwestiach związanych między innymi z wymianą starego pieca, ociepleniem domu, czy projektami ekologicznymi. W nowosądeckim magistracie nie ma takiego stanowiska. Czy nasze miasto nie potrzebuje dodatkowej pomocy w walce o czystsze powietrze?

Nowy Sącz nie ma ekodoradcy zatrudnionego w ramach programu LIFE – mówi Marta Wieciech – Kumięga, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM dodając, że miasto nie przystąpiło do tego programu. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy Nowego Sącza zostali pozbawieni dostępu do informacji o które w innych gminach pytają ekodoradców.

Zakres działań określony dla ekodoradców programu “LIVE” od lat realizowany jest przez merytorycznych pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i wszelkie niezbędne informacje z zakresu ochrony środowiska (nie tylko ochrony powietrza), zarówno o realizowanych programach jak i planowanych, można uzyskać  w tym wydziale. – przekonuje Marta Wieciech -Kumiega.

Informacje dotyczące aktualnych dotacji na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska (zasady udzielania dotacji, regulaminy jak i wnioski jakie należy złożyć w celu uzyskania wsparcia finansowego) dostępne są również na stronie miasta w zakładce „dotacje na inwestycje z zakresu ochrony środowiska”.

Do Wydziału Ochrony Środowiska można zwracać się z każdym problem, którego rozwiązanie wiąże się z szeroko rozumianą ochroną środowiska – nie tylko ochroną powietrza.   Pracownicy wydziału zajmujący się udzielaniem dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska służą mieszkańcom pomocą, radą i instruktażem także  przy wypełnianiu wniosków o dotacje czy przy ich rozliczeniu.

 

 

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama