Nie ma już Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Nie ma już Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Dziś – 1 października 2022 roku nie ma już Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Uczelnia zmieniła nazwę. Jest teraz Akademią Nauk Stosowanych.

Kilka miesięcy wcześniej władze uczelni złożyły wniosek o zmianę nazwy, korzystając z możliwości jakie otwiera znowelizowana ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Nowosądecka PWSZ spełniła wszystkie wymagania formalne przekształcenia: funkcjonuje minimum 10 lat, a w latach poprzednich liczba kształcących się studentów wynosiła co najmniej 250, z czego stu żaków uczyło się w trybie stacjonarnym. Dla co najmniej połowy nauczycieli akademickich uczelnia jest głównym miejscem pracy, a w okresie minionych trzech lat akademickich  żaden z kierunków studiów nie otrzymał negatywnej oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

– Na posiedzeniu senatu uczelni, 28 lutego, jednogłośnie podjęliśmy uchwałę o tym, aby wnioskować do Ministra Edukacji i Nauki, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu otrzymała inny wymiar… Unaukowiamy naszą uczelnię – informował wówczas rektor Mariusz Cygnar dodając, że zmiana nazwy to prestiż, inny wymiar studenckich dyplomów, ale też możliwość kształcenia studentów na kierunkach nauczycielskich, co do tej pory było możliwe tylko wówczas, kiedy uczelnia posiadała partnera. Da to też możliwość pozyskiwania funduszy nie tylko z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale i z Narodowego Centrum Nauki.

-Status Akademii Nauk Stosowanych znakomicie wpisuje się w rok jubileuszowy naszej uczelni, czyli 25 lat jej funkcjonowania – dodał rektor.

Czytaj też:

Prezydent Andrzej Duda sadził cisy w podsądeckim lesie

fot. z archiwum PWSZ

Share on twitter
Share on facebook

Otwarcie punktu informacyjnego Krakowskiego Parku Technologicznego w Nowym Sączu

WAŻNE !

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama