Wykorzystał seksualnie 22 ministrantów, a odpowie za 11. Akt oskarżenia przeciwko proboszczowi sądeckiej i gorlickiej parafii trafił do sądu

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu skierowała do Sądu Rejonowego w Nowym Targu akt oskarżenia o czyny pedofilskie przeciwko księdzu Marianowi W. 66-letni duchowny był proboszczem kilku parafii rzymskokatolickich diecezji tarnowskiej. Od 2006 roku pełnił posługę w Szalowej (pow. gorlicki), wcześniej – w Kiczni (gm. Łącko, pow. nowosądecki) oraz w Grywałdzie (pow. nowotarski, gm. Krościenko nad Dunajcem). Śledztwo wykazało, że ksiądz wykorzystał seksualnie 22 dzieci, jednak co do 11 pokrzywdzonych, sprawę umorzono ze względu na przedawnienie. 

Prokurator zarzucił księdzu Marianowi W. popełnienie w okresie od 2003 – 2012 roku dwunastu  przestępstw związanych z obcowaniem płciowym lub innymi czynnościami seksualnymi z jedenastoma dziećmi, w tym siedmioma poniżej 15 roku życia.

– Zarzucone oskarżonemu czyny polegały na doprowadzeniu małoletnich do poddania się różnego rodzaju tzw. innym czynnościom seksualnym, zazwyczaj poprzez nadużycie stosunku zależności, jaki zachodził między kapłanem, a ministrantem czy lektorem – informuje prokurator Leszek Karp, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Co więcej, troje pokrzywdzonych dzieci cierpiało na przewlekły zespół stresu pourazowego, co skutkowało rozstrojem ich zdrowia na okres powyżej 7 dni. W konsekwencji oskarżonemu zarzucono także popełnienie przestępstw z art. 157 § 1 k.k. Ksiądz miał wykorzystywać seksualnie ministrantów i lektorów mieszkających na terenie parafii, w których był proboszczem.

Ponadto, prokuratura w toku śledztwa umorzyła postępowania dotyczące innych jedenastu pokrzywdzonych dzieci z uwagi na przedawnienie karalności. Okazuje się, iż ksiądz Marian W. łącznie skrzywdził aż 22 dzieci, wykorzystując je seksualnie. Przynajmniej do tylu przypadków dotarła prokuratura.

Postępowanie wobec duchownego toczyło się od około roku. Duchowny został zatrzymany w domu dla księży emerytów w Tarnowie, gdzie przebywał od momentu odsunięcia go od obowiązków duszpasterskich.  Zawiadomienie do prokuratury złożyła kuria Diecezji Tarnowskiej. 3 lipca br.na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec księdza środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Poniżej artykuły Kodeksu Karnego, na mocy których księdzu zostały przedstawione zarzuty.

Art. 199. Seksualne nadużycie stosunku zależności lub krytycznego położenia

§ 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 200. Seksualne wykorzystywanie małoletniego 

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 157. Spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

§ 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1.

Poniżej wcześniejsza publikacja na temat sprawy księdza Mariana W. 

Ksiądz zatrzymany za seksualne wykorzystywanie dzieci. Był proboszczem m.in. w sądeckich i gorlickich parafiach

Fot. ilustr. pixabay

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.