Krynica – Zdrój. Dzieciaki doświadczały świata, żeby pokonać własne ograniczenia

Od 1 października do połowy listopada w uzdrowisku pod Jaworzyną z inicjatywy Fundacji Pomocy Dzieciom Habilis realizowany był projekt pod nazwą” Terapia Snoezelen, metodą na lepsze jutro”. W ramach projektu grupa niepełnosprawnych dzieciaków z powiatów nowosądeckiego i tarnowskiego mogła korzystać z fizjoterapii, a rodzice – z prelekcji dotyczących metody Snoezelen. Projekt sfinansował Narodowy Instytut Wolności z funduszy Małopolska – Lokalnie.

Metoda Snoezelen (znana w Polsce również jako Sala Doświadczania Świata) powstała pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku w Holandii. Początkowo skierowana była do osób z głębokimi i sprzężonymi niepełnosprawnościami, z którymi ze względu na ich stan trudno było prowadzić skuteczne działania o charakterze terapeutycznym. Obecnie metoda stosowana jest na całym świecie z wieloma innymi grupami pacjentów, jak np. seniorzy z demencją, osoby z autyzmem, osoby z przewlekłym bólem, osoby po urazach czaszkowo-mózgowych, osoby z niepełnosprawnością fizyczną, pacjenci onkologiczni itd. Badania dotyczące wpływu metody Snoezelen na różne grupy pacjentów są publikowane w czasopismach specjalistycznych i prezentowane na konferencjach naukowych.
Istota metody Snoezelen polega na poszukiwaniu dróg dojścia do pacjentów, z którymi kontakt jest utrudniony i którzy mają problemy z odbieraniem otoczenia oraz samych siebie w otoczeniu. W tym celu stosuje się bezzadaniową i niedyrektywną stymulację polisensoryczną, w oparciu o przestrzeganie ośmiu zasad sformułowanych przez głównych twórców i propagatorów Snoezelen: terapeutę zajęciowego Ada Verheula i muzykoterapeutę Jana Hulsegge.
Kluczowe dla skuteczności metody Snoezelen są: odpowiednio zaaranżowana przestrzeń, odpowiednio dobrane sprzęty, odpowiednie prowadzenie sesji przez terapeutę. Typowy dla Snoezelen jest unikalny podwójny efekt: relaksacji i aktywizacji. (źródło AWF Kraków)
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.