Kolejny krok zrobiony. Przetarg na wykonanie projektu stadionu Sandecji rozstrzygnięty!

Kolejny krok zrobiony. Przetarg na wykonanie projektu stadionu Sandecji rozstrzygnięty!

Właśnie rozstrzygnięto przetarg na projekt budowy stadionu Sandecji. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z zapisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Zwyciężyła najtańsza propozycja, opiewająca na kwotę  651 900,00 zł brutto. Wykonawcą zadania została Pracownia Projektowa „ATS 999″z Białej Podlaskiej, prowadzona przez Tomasza Siedlanowskiego.

W postępowaniu wzięły udział cztery firmy, a oferty wahały się od 651 tys do nawet ponad trzech milionów:
– Konsorcjum Wvkonawców: PIG Architekci Sp. z o.o. z Warszawy i GMT Sp. z o.o. z Mysłowice: 3 321 000,00 zł
– Pracownia Projektowa ,,ATS 999″ z Białej Podlaskiej: 651 900,00 zł
– Firma BBC Best Building Consultants sp. z o.o. z Żyrardowa: 1 689 774, 00 zł
– Firma ART. Artur Grodziński z Tarnowa: 1 226 088,60 zł

Decydującym czynnikiem w wyłonieniu zwycięzcy była cena, która stanowiła 60% oceny propozycji. 7 czerwca minie termin złożenia ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku zostanie podpisana umowa z wykonawcą i nastąpi realizacja zadania. Będzie on miał 90 dni na przedstawienie projektu. Następnie zostanie ogłoszony kolejny przetarg, tym razem na budowę obiektu.

Cztery etapy realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w czterech zakresach. Pierwszy dotyczy wykonania prac projektowych, koncepcji programowo-przestrzennej dla stadionu (90 dni).

Zakres drugi to opracowanie m.in. projektów budowlanych wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej, aby wystąpić do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej z wnioskami o udzielenie decyzji – pozwoleń na budowę stadionu itd. (Do 230 dni od dnia podpisania umowy).

Trzecia część realizacji zamówienia obejmuje uzyskanie pozwoleń na budowę. (Do 295 dni od dnia podpisania umowy). Czwarta natomiast dotyczy zapewnienia nadzoru nad planowanymi robotami budowlanymi dla zamierzenia inwestycyjnego –do dnia uzyskania przez zamawiającego ostatecznych i prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zamierzenia inwestycyjnego, lecz nie później niż do dnia 31.12.2020 r.

Przypomnijmy, 29 grudnia prezydent Ryszard Nowak unieważnił pierwszy przetarg na budowę stadionu. Powodem była cena jedynej oferty, jaką złożyło konsorcjum firm S-Sport sp. z o.o. z Katowic oraz „Justmar” Marcin Turczyński – Chełm Śląski, znane m.in. z budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Propozycja opiewała na kwotę 59 980 000 brutto. Na tę inwestycję miasto planowało wydać 50 mln złotych. Wówczas gospodarz miasta zdecydował, że procedura odbędzie się w dwóch etapach: osobno został ogłoszony przetarg na projekt, a odrębnie zostanie ogłoszony przetarg na budowę obiektu. 

Fot. arch. stara wizualizacja stadionu Sandecji

Share on twitter
Share on facebook