Jest decyzja w sprawie budowy łącznika ulicy Węgierskiej z obwodnicą Podegrodzia

Jest decyzja w sprawie budowy łącznika ulicy Węgierskiej z obwodnicą Podegrodzia

Jest decyzja w sprawie budowy łącznika drogi krajowej 87 (ul. Węgierska) w Nowym Sączu z drogą wojewódzką 969 (obwodnica Podegrodzia), wraz z budową mostu na rzece Dunajec w rejonie ul. Podmłynie i osiedla Tłoki. Rozpatrując odwołania od wcześniejszej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie „o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił ją w kilkunastu punktach, ale w pozostałym zakresie utrzymał ją w mocy.  Droga będzie budowana w wariancie „C” forsowanym przez władze Nowego Sącza i sąsiednie samorządy. Decyzja GDOŚ jest ostateczna w trybie administracyjnym.

Budowa łącznika ulic Węgierskiej i obwodnicy Podegrodzia ma być realizowana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej „Mosty dla Regionów”.

To przejście będzie łączyło i zamykało wszystkie obwodnice, cały ruch dookoła Nowego Sącza od strony północnej. Dla Ziemi Sądeckiej to bardzo ważna inwestycja.  Cieszymy się, że została zakwalifikowana do programu „Mosty dla regionów”. Samo województwo, nawet gdyby była partycypacja w kosztach miasta Nowego Sącza, nie byłoby w stanie zrealizować tak dużej inwestycji – podkreślał marszałek Witold Kozłowski podpisując umowę dotyczącą realizacji przedsięwzięcia.

Jego zakres obejmuje budowę połączenia drogowego pomiędzy DK 87 i DW 969 w formie drogi klasy G o długości ok. 3,5 km, mostu nad Dunajcem o długości ok. 500 m, pięciu rond, chodników dla pieszych oraz ścieżek rowerowych.

W ramach prac powstaną także dwa mosty nad potokiem Dąbrówka, kanał technologiczny, zbiorniki retencyjne, wiadukt pod linią kolejową, drogi zbiorcze służące obsłudze terenów przyległych i nowe zjazdy.

Koncepcję łącznika drogowego, który może być alternatywą dla podróżujących na trasie z Nowego do Starego Sącza przygotowują w kooperacji  Województwo Małopolskie (inwestor), Miasto Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki oraz gminy Podegrodzie i Chełmiec.

Protest przeciwko realizacji wariantu „C”  tej trasy, złożył Ryszard Florek, właściciel firmy Fakro oraz Sądecka Izba Gospodarcza. W ich opinii zabrakło analiz innych wariantów przebiegu drogi, bezpieczniejszych dla środowiska oraz uwzględniających w większym stopniu interes lokalnej społeczności.

Decyzję GDOŚ w sprawie inwestycji w całości przeczytasz w pliku .pdf załączonym poniżej:

DOOŚ-WDŚZIL42062021KB37_decyzja

Czytaj też:

Poszukiwania Jakuba i jego samochodu ciągle trwają. Cenna każda informacja

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama