Jakość powietrza w Nowym Sączu

Jakość powietrza w Nowym Sączu

Dzięki automatycznej stacji pomiarowej Państwowego Monitoringu Środowiska na ul. Nadbrzeżnej, posiadamy sprawdzone i pokazywane w czasie rzeczywistym dane dotyczące jakości powietrza. Od października do połowy marca w całej Kotlinie Sądeckiej przekraczane są dopuszczalne normy jakości powietrza pyłów (PM 10), beznoalfapirenu. Stężenie benzoalfapirenu, bardzo silnego związku rakotwórczego, jest przekraczane 10 krotnie!

W pozostałych miesiącach roku jakość powietrza można uznać za znośna dla naszego zdrowia.

Źródła zanieczyszczeń

Zanieczyszczenia powietrza są emitowane przez przydomowe kotłownie i piece opalana węglem. Rozpoczęcie sezonu grzewczego powoduje natychmiastowe pogorszenie jakości powietrza.  Stare kotły opalne węglem niskiej jakości można porównać do przydomowych fabryczek trucizna. Tak zwana niska emisja (nazywana niska ze względu na opadanie toksycznych dymów w promieniu około 40 70 metrów od komina) jest potęgowana przez spalanie drewna o dużej wilgotności oraz śmieci. Niestety spalanie odpadów, najbardziej karygodne zachowana części społeczeństwa odpowiada w największej mierze za emisje rakotwórczego bezolafapirenu. W granicach miasta Nowego Sącza pracuje około 3 3000 starych kotów, w pozostałych gminach Kotliny Sądeckiej pracuje około 15 000 starych kotłów na paliwa stałe.

Pogoda a jakość powietrza

Niska emisja powodowana przez spaliny wydobywające się z kotłów centralnego ogrzewania opalanych węglem i niestety, śmieciami w niekorzystnych warunkach pogodowych tworzy widoczną mgłę koloru szaroniebieskiego która niczym zalega nad cała Kotlina Sądecką. Widoczna dla oka niska emisja nazywana jest smogiem. Czapa smogu jest doskonale widoczna z gór otaczających Kotlinę Sądecką. Zjawisko smogu potęgują dni bezwietrzne, bez opadów deszczu i śniegu. Dni bezwietrzne powiązane są z tak zwaną inwersją warstw powietrza, która praktycznie, niekiedy przez kilka dni powoduje kumulację zanieczyszczeń tuz przy ziemi. Okresy inwersyjne i kumulacja zanieczyszczeń stanowią zagrożenie dla osób z chorobami układu oddechowego i krążenia.

Rozwiązania problemu niskiej jakości powietrza.

Jedynym i sprawdzonym w wielu miejsca Europy i Polski rozwiązaniem zjawiska niskiej emisji i smogu jest likwidacja i wymiana starych kotłów na paliwa stałe. W przypadku Miasta Nowego Sącza istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, skorzystanie z programów dotacyjnych oferowanych przez Urząd Miasta Nowego Sącza lub programu Czyste Powietrze. W Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza od czterech lata pracuje zespół ekodoradców, którzy pomagają mieszańcom korzystać z programów dotacyjnych.

III Etap Poprawy jakości Powietrza w Mieście Nowym Sączu

Miasto Nowy Sącz realizuje w 2022 i 2023 roku III etap programu poprawy jakości powietrza. Dotacja w wysokości ponad 5 000 000. 00 złotych pozwala na udzielenie 200 dotacji przeznaczonych na likwidacje starych kotłów opalanych paliwami stałymi. Maksymalna dotacja na wymianę starego kotła wynosi 14 000.00 złotych w tym 8 000.00 złotych na wymianę kotła oraz 6 000.00 złotych na modernizację instalacji centralnego ogrzewania. Stary piec należy wymienić w zależności od technicznych warunków na kocioł gazowy, przyłączenie do sieci MPEC, kocioł opalany peltem lub odnawialne źródła energii.

Prócz tego istnieje możliwość połączenia wymiany kotła i modernizacji kotłowni z termomodernizacją budynku Wysokość dodatkowej dotacji na docieplenie ścian i wymiany stolarki może wynieść dodatkowo 25 000.00 złotych. Tym samym maksymalna kwota doatji może wynieść nawet 39 000.00 złotych na mieszkańca.

Warunki uzyskania dotacji

Programem dotacyjnym objęte są jedynie domy mieszkalne jednorodzinne położone na terenie Miasta Nowego Sącza. Uzyskanie dotacji jest poprzedzone przez ocenę energetyczna budynku finansowana ze źródeł projekt.

Kolejne etapy uzyskania dotacji (złożenie wniosku, podpisanie umowy, realizacje zadania i wypłaty dotacji), są prowadzone przez zespół ekodoradców Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza ul. Szwedzka 2 18 – 4468718; 18-4468716 ; 18-4468714.

Materiał partnera