Jak upoważnić inną osobę do odbioru dowodu rejestracyjnego

odbiór dowodu rejestracyjnego

Nowy samochód należy zarejestrować w terminie do 30 dni od dnia nabycia. Z różnych przyczyn można nie mieć możliwości, by dokonać rejestracji osobiście, wtedy można udzielić upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego zaufanej osobie. Kogo można upoważnić i jak tego dokonać?

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego

Po zakupie samochodu należy go zarejestrować w ciągu 30 dni. Niedotrzymanie tego może skutkować karą wynoszącą nawet 1000 zł. Wysokość kary ustalana jest przez urzędnika – dodaje Andrzej Samborski z portalu motoryzacyjnego motoklub.pl 

Kogo można upoważnić do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu?

Do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu upoważniona może zostać osoba fizyczna, która ukończyła trzynasty rok życia, czyli taka, która posiada, chociażby ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może to być osoba spokrewniona z właścicielem pojazdu bądź obca.

Ile kosztuje upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu?

W sytuacji, gdy chce się upoważnić do tego kogoś z najbliższej rodziny, czyli męża, żonę, syna, córkę, ojca, matkę, brata bądź siostrę upoważnienie nie jest powiązane z żadnymi opłatami. W przypadku chęci upoważnienia innej osoby, która w świetle prawa jest obcą osobą, czyli partnera, z którym nie jest się w związku małżeńskim, znajomego lub dalszego członka rodziny proces ten jest płatny. W tej sytuacji koszt opłaty związany ze zwykłym upoważnieniem to 17 zł, a pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem to 22 zł.

W jaki sposób napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu?

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego należy złożyć w formie pisemnej. W Internecie można znaleźć gotowy wzór bądź samodzielnie napisać upoważnienie. W niektórych urzędach udostępnianie są bezpłatne formularze, które znaleźć można w urzędzie lub na stronie internetowej. Upoważnienie może być napisane odręcznie albo na komputerze, przy czym trzeba pamiętać, że wymagany jest odręczny podpis.

Jakie informacje powinny znaleźć się w treści upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego?

W treści upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu należy zawrzeć następujące informacje, by miało ono moc prawną:

 • na samej górze kartki znajdować się powinna miejscowość oraz data, czyli informacja o tym, gdzie i kiedy zawarto upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego,
 • tytuł pełnomocnictwa,
 • dane właściciela oraz dane osoby, którą upoważnia się do odbioru: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, stopień pokrewieństwa, z kolei, jeżeli osoba upoważniająca to przedsiębiorca, to należy podać firmę oraz jej numer NIP,
 • informację, do jakiej czynności upoważnia się daną osobę,
 • dane pojazdu: marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN,
 • na samym końcu powinien znaleźć się odręczny podpis właściciela pojazdu oraz osoby upoważnionej.

Można kogoś upoważnić do następujących czynności związanych z pojazdem:

 • do rejestracji pojazdu,
 • do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego,
 • do wymiany dowodu rejestracyjnego,
 • do wyrejestrowania pojazdu,
 • do innych czynności, które muszą jednoznacznie zostać wskazane w upoważnieniu.

Jakie dokumenty powinna zabrać ze sobą osoba upoważniona?

Osoba upoważniona do odbioru dowodu rejestracyjnego powinna poza upoważnieniem zabrać ze sobą do urzędu także swój dokument tożsamości, pozwolenie czasowe oraz potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC albo opłacenia składki. Na podstawie tych dokumentów osobie upoważnionej wydana zostanie rejestracja pojazdu.

Prawo nie nakazuje właścicielowi odebrania osobiście dowodu rejestracyjnego pojazdu. Dokonać tego może upoważniona przez właściciela osoba. Jeżeli jest to członek rodziny, to proces ten jest nieodpłatny, w innym przypadku odpłatny. Należy jednak pamiętać o tym, by napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego albo pobrać wzór ze strony wydziału komunikacji oraz przygotować wcześniej odpowiednie dokumenty. W przypadku, gdy tę samą osobę upoważnia się do rejestracji samochodu oraz odbioru stałego dowodu rejestracyjnego wystarczy jedno pełnomocnictwo, w którym wymienia się obie czynności.

Zobacz też: Akt normatywny

 

Artykuł zewnętrzny.

Czytaj również: Trwa budowa dworca przesiadkowego. Obiekt otworzy szansę ustanowienia strefy czystego transportu.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.