Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Łabowa

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Łabowa

Gmina Łabowa to dziewiąta pod względem wielkości gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała następujące inicjatywy:

 1. Ekoenergetyczne-klimatyczne

  1. opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową na modernizację istniejącej gminnej infrastruktury oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania drogi krajowej nr 75 w miejscowości Krzyżówka – nowoczesne energooszczędne oświetlenie uliczne,

  2. w miejscowości Składziste przeprowadzono modernizację lamp oświetlenia ulicznego na ledowe,

  3. wykonano I etap budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś na drodze krajowej nr 75. Wykorzystano lampy uliczne LED 35W,

  4. w miejscowości Maciejowa wykonano modernizację oświetlenia drogowego drogi nr 1524K. Wykorzystano lampy uliczne LED 35W,

  5. w miejscowości Krzyżówka wykonano etap II modernizacji oświetlenia ulicznego oraz modernizację oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu na drodze krajowej nr 75. Wykorzystano lampy uliczne LED 35W,

 1. zmodernizowano lampy oświetlenia ulicznego na ledowe wzdłuż drogi powiatowej nr 1578K w miejscowości Kamianna,

 2. zmodernizowano lampy oświetlenia ulicznego na ledowe w miejscowości Barnowiec,

 3. Wykonano budowę oświetlenia ulicznego ledowego w ciągu drogi gminnej Łabowa – Łabowiec Stara Droga.

 1. Związane z gospodarką odpadami

 1. dofinansowano 18 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 71000,00 zł.,

 2. opracowano dokumentację na realizację zadania inwestycyjnego modernizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków Maciejówka znajdującej się w miejscowości Maciejowa.

 1. Oszczędzania i termomodernizacji budynków

– W miejscowości Roztoka Wielka przeprowadzono modernizację pomieszczeń socjalno-bytowych w budynku świetlicy wiejskiej znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 99,

D. Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców

 1. prowadzono punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”, za pośrednictwem którego mieszkańcy złożyli 15 wniosków o przyznanie dofinansowania m.in. na wymianę starego pieca tzw. „kopciucha” na ekologiczne źródło ciepła, ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 2. umieszczano komunikaty i informacje na portalach społecznościowych Urzędu Gminy Łabowa o stanie jakości powietrza,
 3. podjęto 5 kontroli interwencyjnych, podczas których nie stwierdzono naruszenia zapisów uchwały antysmogowej.
 4. w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w roku 2022, prowadzona była edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Łabowa poprzez dystrybucję ulotek i plakatów oraz bezpośrednie konsultacje z potencjalnymi beneficjentami.

Powyższe inicjatywy pokazują, że gmina realizuje liczne inicjatywy z zakresu ochrony środowiska.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz Samorządowych (NCAS)

Czytaj również: https://www.dts24.pl/analizy-inicjatyw-srodowiskowych-klimatycznych-i-ekoenergetycznych-w-gminie-grybow/

Reklama