Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Grybów

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Grybów

Gmina Grybów to największa gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała następujące inicjatywy:

 1. Ekoenergetyczne-klimatyczne

 1. dofinansowano montaż 36 kompletów instalacji fotowoltaicznych, 2 kompletów instalacji solarnych, 2 pomp ciepła do ogrzewania budynku. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 197 396,16 złotych,

 2. dofinansowano wymianę kotłów dla 49 budynków, w celu zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery,

 3. wykonano oświetlenie w m. Stróże, 7 słupów wirowych z lampami ledowymi.

 1. Związane z gospodarką odpadami

 1. zebrano 3 697,56 Mg odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Grybów, w tym 2 030,02 56 Mg odpadów zmieszanych oraz 1 212,60 Mg odpadów zebranych selektywnie,
 2. odebrano i usunięto z 116 obiektów z terenu Gminy 352,77 Mg szkodliwych odpadów zawierających azbest,
 3. odebrano od rolników 25,5300 Mg odpadów na kwotę 15 700,95 zł,
 4. dofinansowano do 10 przydomowych oczyszczalni ścieków.
 1. Oszczędzania i termomodernizacji budynków

– zmodernizowano kotłownie w ZSP w Siołkowej oraz montaż kotłów CO.

 1. Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców

 1. utworzono w Urzędzie Gminy Punkt Konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogą uzyskać pełną informację o możliwościach wsparcia z Programu „Czyste Powietrze”,

 2. w ramach projektu „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”, gmina Grybów otrzymała czujnik pomiarowy, który zlokalizowany jest przy lodowisku w Białej Niżnej,

 3. w gminie działa Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB),

 4. przeprowadzono 34 kontrole kotłów pod kątem emisji zanieczyszczeń do atmosfery w tym dwie interwencje z zakresu ograniczenia niskiej emisji powierzchniowej,

 5. zbudowano tężnie solankową w m. Ptaszkowa przy CSZ na działce 825/19,

Powyższe inicjatywy pokazują, że gmina skutecznie realizuje zadania w zakresie ochrony środowiska.

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj również: https://www.dts24.pl/analiza-strategii-rozwoju-i-biezacych-budzetow-gminy-krynica-zdroj/

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama