Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Korzenna

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Korzenna

Gmina Korzenna to 7 pod względem wielkości gmina z 11 gmin wiejskich powiatu nowosądeckiego, która w roku 2022 zrealizowała m.in. następujące inicjatywy:

 • Ekoenergetyczne-klimatyczne
  1. zlikwidowano nieefektywne źródła ciepła w 49 budynkach,
  2. złożono 56 wniosków do programu Czyste Powietrze,
 • realizowano Gminny Program Wymiany Pieców.
 • Związane z gospodarką odpadami 
 1. przeprowadzono zbiórkę odpadów komunalnych,
 2. opracowano projekt wraz z przebudową sieci oraz pompowni ścieków PS3 w Korzennej,
 3. zbudowano oczyszczalnie ścieków wraz z infrastrukturą kanalizacyjną.
 • Oszczędzania i termomodernizacji budynków 
 • zmodernizowano budynek administracyjny Urzędu Gminy
 • Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców
 • zrealizowano akcję „Przyłącz się, liczy się każdy oddech” – ochrona powietrza i szerokorozumiana edukacja zdrowia

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Piwniczna-Zdrój

logotyp

Reklama