Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Piwniczna-Zdrój

Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Piwniczna-Zdrój

piwniczna

Piwniczna-Zdrój to druga pod względem wielkości miejsko-wiejska gmina w powiecie nowosądeckim, która w roku 2022 zrealizowała m.in. następujące inicjatywy:

 

 • Ekoenergetyczne-klimatyczne 
 1. zakończono inwestycję rozbudowy instalacji fotowoltaicznej dla Oczyszczalni Ścieków w Piw-nicznej-Zdroju,
 2. zlikwidowano nieefektywne źródła ciepła w 60 budynkach,
 3. przeprowadzono termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej-Zdroju,
 4. budowano drogi rowerowe wraz z infrastrukturą celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2,
 5. rozpoczęto realizację projektu dotyczącego wymiany 60 sztuk nisko-sprawnych urządzeń grzewczych na kotły na biomasę posiadające certyfikat ecodesign.
 • Związane z gospodarką odpadami 

– odebrano 1 966,30 Mg odpadów, z czego 34,86% stanowiły odpady segregowane, natomiast odpady zmieszane to 65,14% łącznej masy zebranych odpadów.

 • Akcje edukacji środowiskowej mieszkańców 
  1. prowadzono punkt obsługi programu Czyste Powietrze, za pośrednictwem którego w 2022 roku złożono 60 wniosków o dofinasowanie. Gmina została wyróżniona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rankingu ak tywności gmin i z tego tytułu otrzymała nagrodę w postaci dodatkowych środków finansowych na prowadzenie i obsługę punktu,
  2. informowano każde gospodarstwo domowe na terenie gminy o wymogu wymiany kotłów oraz możliwości skorzystania z aktualnych dofinansowań,
 • umożliwiono mieszkańcom i turystom sprawdzanie jakości powietrza poprzez stronę internetową gminy.

 

Autor: Nowosądeckie Centrum Analiz samorządowych (NCAS)

Czytaj też: Analizy inicjatyw środowiskowych, klimatycznych i ekoenergetycznych w gminie Chełmiec

logotyp

 

Reklama