Akademia Nauk Stosowanych ma nowego rektora!

Akademia Nauk Stosowanych ma nowego rektora!

Dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS został wybrany Rektorem Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. „We wtorek 23 kwietnia Kolegium Elektorów, składające się z pracowników naukowych i administracyjnych Uczelni oraz studentów, w tajnym głosowaniu zdecydowało o wyborze dr. hab. inż. Józefa Ciuły, prof. ANS, na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kadencję 2024-2028. Kandydat otrzymał 100-procentowe poparcie” – czytamy w komunikacie służb prasowych uczelni.

Od 1 sierpnia 2023 r. dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu związany jest od 2015 r.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Akademię Rolniczą w Krakowie oraz Politechnikę Śląska w Gliwicach. W 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, nadany przez Radę Dyscypliny, Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Na Wydziale Nauk Inżynieryjnych, prowadzi zajęcia dydaktyczne i badania naukowe związane z energetyką konwencjonalną, odnawialnymi źródłami energii, technologiami  odpadowymi oraz gospodarką wodno-ściekową. Realizując działalność dydaktyczną, organizuje dla studentów wizyty studyjne i zajęcia terenowe w przedsiębiorstwach z branży energetycznej i inżynierii środowiska. Jest koordynatorem w zakresie współpracy z przedstawicielami lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i bierze czynny udział w działaniach promujących Uczelnię.

Jest autorem publikacji naukowych rejestrowanych w międzynarodowym systemie ORCID, indeksowanych w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, wynikające z zatrudnienia w przemyśle, a obejmujące uczestnictwo w projektach B+R, skutkujących implementacją rozwiązań będących wynikiem badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jest ekspertem na poziomie krajowym w zakresie oceny projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Główne obszary badań naukowych dotyczą efektywności wytwarzania energii, transformacji energetycznej opartej o źródła odnawialne, wodór, paliwa jądrowe oraz inżynierię środowiska w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla odpadów komunalnych i gospodarki wodno-ściekowej.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 80-tych, w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń górniczych NOWOMAG S.A. w Nowym Sączu, a następnie był zatrudniony w: P.W. Ekopol w Nowym Sączu, Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,  oraz w miejskich spółkach NOVA i Sądeckie Wodociągi. W trakcie swojej pracy zawodowej w przemyśle, realizował projekty inwestycyjne oraz badawcze, współpracując z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce oraz jednostkami certyfikującymi. Posiada uprawnienia branżowe oraz certyfikaty audytora wewnętrznego w zakresie Zarządzania jakością, Zarządzania środowiskiem oraz Zarządzania energią.

Doświadczenie zdobyte w przemyśle skutkuje udziałem w pracach komisji i zespołach projektowych jako Ekspert. Od 2010 r. do obecnie jest ekspertem  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w zakresie oceny merytorycznej projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie wykonując oceny projektów w dziedzinie: Poprawa efektywności energetycznej i energia ze źródeł odnawialnych, oraz Rozwój infrastruktury ochrony środowiska – energia odnawialna.  Współpracuje również jako Ekspert z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie,  prowadząc oceny projektów badawczo-rozwojowych dedykowanych dla  przedsiębiorstw w tym MSP. W latach 2013-2014 był  Ekspertem Komitetu Oceny Projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w dziedzinie: Gospodarowanie odpadami w tym przemysłowymi.

Poniżej nagranie z konferencji prasowej rektora:

Zdjęcia: Adrian Maraś

Czytaj też:

Wyjdą na drogę. Będą ją blokować. Czas cierpliwości minął. Ludzie żądają Sądeczanki

Reklama