Dziś (4 listopada) wchodzi w życie nowa taryfa Sądeckich Wodociągów

Dziś (4 listopada) wchodzi w życie nowa taryfa Sądeckich Wodociągów

woda

4 listopada 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa Sądeckich Wodociągów. Zakłada ona obniżenie opłaty za odbiór ścieków, ale tylko na jeden rok. Cena za kubik wody pozostanie przez 12 miesięcy na dotychczasowym poziomie.

„Około 90 procent przedsiębiorstw złożyło wnioski o podwyższenie cen za metr sześcienny dostarczanej wody i metr sześcienny odbieranych ścieków. Wśród nielicznych, którzy ceny obniżają lub utrzymują jest spółka Sądeckie Wodociągi.  Zgodnie z obowiązującym prawem taryfa obejmuje okres trzech lat i określa ceny za wodę i ścieki z podziałem na trzy roczne, następujące po sobie okresy.  W pierwszym okresie (od 4 listopada 2021 r. do 3 listopada 2022 r.) cena za metr sześcienny wody pozostała na poziomie obowiązującym dotychczas (8,04 zł brutto), a cena za metr sześcienny odbieranych ścieków została obniżona do poziomu 8,74 zł brutto. W drugim okresie obowiązywania taryfy (od 4 listopada 2022 r. do 3 listopada 2023 r.) cena za metr sześcienny wody wyniesie 8,38 zł brutto, a cena za metr sześcienny ścieków – 8,92 zł brutto. W trzecim okresie (od 4 listopada 2023 r. do 3 listopada 2024 r.) nastąpi obniżenie cen taryfowych, które wyniosą – 8,13 zł brutto za metr sześcienny wody i 8,81 zł brutto za metr sześcienny ścieków” – czytamy w komunikacie „Sądeckich Wodociągów”

Jak podkreśla prezes Tadeusz Frączek uniknięcie podwyżek nie było łatwe ze względu na znaczący wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa niezależnych od spółki takich jak: ceny energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej, czy ceny materiałów i usług budowlanych.

– Mimo, że są to czynniki w istotny sposób wpływające na taryfę, to dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce optymalizacji kosztów i inwestowaniu w technologie redukujące koszty mogliśmy zminimalizować ich wpływ – wyjaśnia.

Taryfa wchodzi w życie z  opóźnieniem ponieważ prezydent Nowego Sącza. Ludomir Handzel odwołał się od decyzji, która taryfę zatwierdziła.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdził taryfy Sądeckich Wodociągów 9 czerwca 2021 roku. 21 czerwca 2021 roku  prezydent złożył odwołanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) w Warszawie zaskarżając decyzję w całości. 15 października 2021 roku KZGW odrzucił odwołanie. Taryfa wchodzi w życie 4 listopada 2021 r.

Czytaj też:

Share on twitter
Share on facebook