ZUS wydaje emerytom i rencistom nowe legitymacje

ZUS wydaje emerytom i rencistom nowe legitymacje

Od 1 lutego każdy, kto uzyska prawo do świadczeń ZUS, otrzyma nową legitymację emeryta-rencisty,  dostosowaną do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących.  Nowe, biało – zielone legitymacje zawierają skrót „LER” pisany językiem Braille`a. Stare legitymacje zachowają ważność. Nie będą automatycznie wymieniane. Osoby mające problem ze wzrokiem mogą jednak w każdej chwili wymienić dokument na nowy.

Nowa legitymacja, oprócz wspomnianego skrótu „LER”, nie ma już pola „numer świadczenia”. Zastąpiło je pole:  „rodzaj świadczenia”, w którym zostanie wyszczególnione czy posiadacz legitymacji pobiera emeryturę, emeryturę pomostową, rentę, rentę socjalną, czy też nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Rocznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje między 350 tys. a 400 tys. nowych legitymacji emeryta-rencisty – mówi Bożena Bielawska, wypowiadająca się w imieniu regionalnego rzecznika małopolskiego ZUS.

 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że legitymacja z zasady nie uprawnia do jakichkolwiek ulg np. w transporcie publicznym – mówi Bożena Bielawska.- O ewentualnych ulgach decydują odrębne przepisy dotyczące przewozów w transporcie krajowym oraz lokalnym.

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama