Zmarł dr Andrzej Bulzak, były rektor Wyższej Szkoły Biznesu i radny wojewódzki

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dr psychologii Andrzej Bulzak  (urodzony: 11 maja 1954 r. w Nowym Sączu), były rektor nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu (objął tę funkcję w 2009r. po Krzysztofie Pawłowskim), a wcześniej  (do 2006 r.) -  prodziekan ds. studenckich Wydziału Przedsiębiorczości i Zarządzania oraz dziekan Wydziału Psychologii WSB-NLU (od 2006).

W kadencji 2010 – 2014 był radnym PiS województwa małopolskiego, członkiem Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą sejmiku. Był też członkiem komisji rewizyjnej Rady Gminy Chełmiec.

W ostatnich latach był dyrektorem Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

***

Andrzej Bulzak - dyrektor Instytutu Psychologii w  Wyższej Szkole Humanitas, współtwórca i ekspert merytoryczny projektu „Psychologia Sądowa” NCBiR/WSB-NLU (2010-2014), rektor WSB-NLU (2009-2010), twórca kierunku psychologia w WSB-NLU i dziekan Wydziału Psychologii UMCS w Lublinie (2005-2009), pracownik naukowo-dydaktyczny (1983-1999). Biegły sądowy w zakresie psychologii. Obszar badań naukowych: neuropsychologia, psychologia kliniczna, psychologia sądowa. Jest autorem/współautorem wielu publikacji naukowych, m.in.: Synergia jako narzędzie kształtowania JA w rzeczywistości społecznej; Postawa jako wynik synergii wartości i inteligencji; Style działania obronnego i synergicznego a psychologiczna jakość życia; Asocjalne i antysocjalne uwarunkowania grupowej agresji na terenie szkoły; Kwestionariusz samooceny do diagnozy zaburzeń psychoneurotycznych jako metoda analizy zaburzeń osobowości u pacjentów z niedosłuchem; Współpraca policji ze szkołą w zakresie przeciwdziałania negatywnym przejawom podkultury szkolnej; Geneza i  mechanizmy powstawania podkultur; Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie; Learning through games and play – psychological aspects of applying decision-making games in education.

źródło noty biogr. : "Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne", 
zdjęcie: archiwum WSB  - NLU, Urząd Miasta Nowego Sącza
PUMA

Wypowiedz się w tej sprawie

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.