Złote Harfy Eola dla sądeczan!

Złote Harfy Eola dla sądeczan!

Chór Scherzo pod dyrekcją Andrzeja Citaka działający przy I Liceum Ogólnokształcącym wyśpiewał dwie nagrody na 39. Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu. Chórzyści przywieźli z festiwalu dwie Złote Harfy Eola. Scherzo jako jedyny zespół reprezentował na festiwalu Małopolskę.

Choć to osiemnasty już udział zespołu w tym konkursie,  podwójne „złoto” zdarzyło się po raz pierwszy. Sądeczanie rywalizowali z 25 zespołami z całej Polski. Zespół zaprezentował pięć pieśni i madrygałów renesansowych, a chór kameralny zaśpiewał utwory religijne z okresu renesansu i baroku.

W festiwalu wzięło udział 26 chórzystów, którzy wystąpili w dwóch kategoriach konkursowych: w 21-osobowym kameralnym składzie oraz w 9-osobowym zespole wokalnym. Poza Złotymi Harfami Eola w obu kategoriach jury przyznało również nagrody pieniężne: Banku PKO BP dla zespołu wokalnego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla chóru kameralnego. Dodatkowo chór Scherzo otrzymał puchar prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Scherzo ma już w dorobku 5 Złotych, 7 Srebrnych oraz 3 brązowe Harfy Eola, a w 2005 roku wyśpiewało Grand Prix.

WYBORY 2024

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama