Za 27 milionów złotych starosądeczanie zyskają 15 kilometrów kanalizacji

Za 27 milionów złotych Stary Sącz wybuduje ponad 15 kilometrów kanalizacji sanitarnej dla 2228 mieszkańców. Pomogą pieniądze z Unii Europejskiej.

wsb3

Gmina Stary Sącz zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie  rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 13 363 310,28 złotych.

Nie ukrywam, że przed nami największe zadanie jakie nasz samorząd realizował kiedykolwiek samodzielnie i zadanie trudne – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Jest bardzo ważne z wielu względów. Po pierwsze dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, Szeroko pojęta ekologia to poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych i poprawa warunków życia mieszkańców. Druga strona medalu jest taka, że wydatki majątkowe inwestycyjne dotyczą infrastruktury technicznej, w tym przypadku chroniącej środowisko i mają dużą wagę w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Inwestycje dotyczące ochrony środowiska, mają równie duże znaczenie jak inwestycje w edukację, infrastrukturę społeczną czy drogową, bo też decydują o wzroście atrakcyjności inwestycyjnej gminy, która sprzyja tworzeniu miejsc pracy, bo inwestorzy chętnie przychodzą tam, gdzie widzą korzystną infrastrukturę dla siebie.

Inwestycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców ma za zdanie stworzyć warunki do dostosowania gospodarki wodno – ściekowej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i wysoką jakość usług – dodaje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Pozwoli to w dłuższej perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno – ściekowej oraz polityki cenowej. Oczywiście to inwestycja rozłożona na lata. W tym momencie w dalszym ciągu dofinansowujemy przyłącza do gospodarstw domowych, tam gdzie sieć jest już wybudowana.

Rafał Kamieński; UG Stary Sącz

JULAPO
ZESZYTYBOBO
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]