Za 27 milionów złotych starosądeczanie zyskają 15 kilometrów kanalizacji

Za 27 milionów złotych starosądeczanie zyskają 15 kilometrów kanalizacji

Za 27 milionów złotych Stary Sącz wybuduje ponad 15 kilometrów kanalizacji sanitarnej dla 2228 mieszkańców. Pomogą pieniądze z Unii Europejskiej.

Gmina Stary Sącz zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie  rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968 906,56 złotych, z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła 13 363 310,28 złotych.

Nie ukrywam, że przed nami największe zadanie jakie nasz samorząd realizował kiedykolwiek samodzielnie i zadanie trudne – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Jest bardzo ważne z wielu względów. Po pierwsze dla naszego zdrowia i ochrony środowiska, Szeroko pojęta ekologia to poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji wód podziemnych i poprawa warunków życia mieszkańców. Druga strona medalu jest taka, że wydatki majątkowe inwestycyjne dotyczą infrastruktury technicznej, w tym przypadku chroniącej środowisko i mają dużą wagę w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Inwestycje dotyczące ochrony środowiska, mają równie duże znaczenie jak inwestycje w edukację, infrastrukturę społeczną czy drogową, bo też decydują o wzroście atrakcyjności inwestycyjnej gminy, która sprzyja tworzeniu miejsc pracy, bo inwestorzy chętnie przychodzą tam, gdzie widzą korzystną infrastrukturę dla siebie.

Inwestycja obok osiągnięcia efektu ekologicznego i zaspokojenia potrzeb mieszkańców ma za zdanie stworzyć warunki do dostosowania gospodarki wodno – ściekowej do gospodarki rynkowej, zapewniając przy tym bezpieczeństwo i wysoką jakość usług – dodaje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – Pozwoli to w dłuższej perspektywie obniżyć opłaty za odbiór o oczyszczanie ścieków oraz wygeneruje znaczny strumień pieniężny pozwalający na realizację inwestycji odtworzeniowych. Zagwarantuje również stabilność gospodarki wodno – ściekowej oraz polityki cenowej. Oczywiście to inwestycja rozłożona na lata. W tym momencie w dalszym ciągu dofinansowujemy przyłącza do gospodarstw domowych, tam gdzie sieć jest już wybudowana.

Rafał Kamieński; UG Stary Sącz