Wysokie rachunki za ogrzewanie? Popraw efektywność energetyczną twojego bloku.

Wysokie rachunki za ogrzewanie? Popraw efektywność energetyczną twojego bloku.

 

 

Wysokie rachunki za ogrzewanie? Stare drzwi i okna, które wymagają wymiany? Popraw efektywność energetyczną twojego bloku.

Państwowy bank wspiera spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty (w zakresie budynków komunalnych) w modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych.

Sfinansowanie inwestycji dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych to wyzwanie, które często spędza sen z powiek lokatorom i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi.  Budynki, szczególnie starsze bloki, potrzebują często kompleksowych i kosztownych inwestycji. Inwestycje te wymagają od wspólnoty, bądź spółdzielni, zaciągnięcia kredytu bankowego. Konieczność pokrycia wysokich kosztów kredytu (oprocentowanie, prowizje) zmuszają zarządców nieruchomości do podniesienia lokatorom opłat za utrzymanie mieszkania.

Czy jest, zatem jakiś inny sposób, aby wyremontować nasze budynki, a przy tym nadmiernie nie zadłużyć wspólnoty czy spółdzielni? Jak zadowolić mieszkańców, narzekających na zły stan i wygląd budynku oraz wysokie opłaty za ogrzewanie? Skąd wziąć środki?

Z pomocą przychodzi unijna Pożyczka na efektywność energetyczną z projektu „Małopolska Pożyczka”, który realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego – państwowy bank rozwoju oraz współpracującą z nim Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Dzięki pożyczce wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe sfinansują inwestycje z zakresu efektywności energetycznej, co realnie wpłynie na obniżenie opłat za ogrzewanie.

Efektywność energetyczna – realne oszczędności na opłatach eksploatacyjnych

Ogrzewanie nieocieplonego budynku to nie tylko strata energii, ale także pieniędzy. W takich budynkach ponad 70% kosztów może stanowić ogrzewanie. Dlatego tak ważne jest podjęcie działań z zakresu efektywności energetycznej, tj.: ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi oraz źródeł ciepła, jak również zastąpienie indywidualnego pieca przyłączem do sieci ciepłowniczej miasta.

Pożyczka na efektywność energetyczną, pozwoli m.in.:

  • ocieplić ściany i stropy budynku;
  • wymienić stolarkę okienną i drzwiową;
  • zastosować automatykę pogodową;
  • unowocześnić lub przebudować systemy grzewcze wraz z wymianą źródła ciepła, lub podłączyć do miejskiego systemu ciepłowniczego;
  • przebudować lub unowocześnić wentylację lub klimatyzację w budynku;
  • zainstalować systemy zarządzania budynkiem.

Ważną różnicą pomiędzy dostępnymi na rynku środkami na efektywność energetyczną, a pożyczką unijną oferowaną przez instytucję finansującą współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest możliwość poszerzenia zakresu inwestycji o np. montaż różnorodnych form OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne – potocznie „solary”, ale także pompy ciepła itp.), wymianę oświetlenia na energooszczędne, , instalacje do odzysku energii (np. rekuperatory – odzyskujące ciepło z powietrza wydostającego się z budynku przez kanały wentylacyjne i ogrzanie wpadającego powietrza),  wykorzystanie kogeneracji (jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej ), a także sfinansowanie kosztów sporządzenia audytu energetycznego.

Sekret dobrego zarządcy budynku

Pożyczka na efektywność energetyczną to odpowiedź na trudno dostępne i nie zawsze finansowo atrakcyjne kredyty dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz jednostek samorządu terytorialnego i podległych im podmiotów w zakresie budynków komunalnych. Dlaczego więc warto sfinansować remont właśnie z tych środków?

Pożyczka finansowana jest ze środków unijnych, a jej oprocentowanie może wynieść nawet 0,15% w skali roku. Dodatkowo, podmioty korzystające z pożyczki, nie ponoszą żadnych opłat i prowizji za jej przyznanie i obsługę. Można się starać nawet o  3,2 mln zł,  a maksymalny okres spłaty to 20 lat. Niebagatelne znaczenie ma fakt, że spłata kapitału pożyczki może być zawieszona na okres 6 miesięcy. Te atrakcyjne warunki, w połączeniu z oszczędnościami, które powstaną po modernizacji budynku  sprawią, że koszty finansowe zaciągnięcia pożyczki unijnej mogą w ogóle nie obciążyć  kosztów bieżących wspólnoty lub spółdzielni. Pozwoli to im przeznaczyć zaoszczędzone w ten sposób środki na inne cele związane z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości. Realne i odczuwalne przez mieszkańców zmniejszenie opłat za ogrzewanie po zakończeniu inwestycji i poprawa wyglądu budynku powinny przekonać do skorzystania z pożyczki. Sukces zapewniony.

Kilka kroków do udanej termomodernizacji

Pożyczki na efektywność energetyczną w województwie małopolskim udzielane są przez współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Aby otrzymać pożyczkę, należy wejść na stronę MARR (www.marr.pl, zakładka: pozyczki-z-marr, lub skontaktować się pod numerem telefonu: (12) 617 66 69. Konsultant MARR-u przeprowadzi nas przez cały proces udzielania pożyczki. Potem pozostaje już zrobienie audytu energetycznego (pożyczka może sfinansować koszty jego sporządzenia), wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie prac remontowo-modernizacyjnych.

Oni już skorzystali

Z Pożyczki na efektywność energetyczną skorzystało już 32 Wspólnoty Mieszkaniowe znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Wspólnoty  te przeznaczyły otrzymane środki na ocieplenie stropów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oraz na modernizację systemów grzewczych. Bierzmy z nich przykład.

 

Odnawialne Źródła Energii (OZE) potocznie nazywane energia odnawialną – to wszystkie zasoby, których użytkowanie nie powoduje ich trwałego zużywania. Są to przede wszystkim: promieniowanie słoneczne, wiatr, płynąca woda, ale także pływy i fale morskie oraz geotermia czyli wykorzystywanie ciepła pochodzącego z wnętrza Ziemi. Największe tradycje ma wykorzystanie energii wodnej i wiatrowej, która zasila wszelkiego rodzaju wiatraki i młyny wodne. Jednak największe nadzieje, ze względu na ogólną dostępność, pokłada się w wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Zarówno bezpośrednio zamieniając je w elektryczność przy pomocy paneli fotowoltaicznych lub ciepło w kolektorach słonecznych, ale także pośrednio – pozyskując je z roślin. Rośliny są naturalnymi magazynami energii słonecznej, którą oddają np. w procesie spalania. Nie bez znaczenia jest również potencjał energetyczny morza i wód geotermalnych, ale jest on ograniczony tylko do miejsc gdzie występują te zjawiska.

Artykuł sponsorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przyznanie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

materiał sponsorowany

 

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

WAŻNE !

Najlepszy kierowca Małopolski 2022. Kto został zwycięzcą?

FOR HEROES [ZWIASTUN]. Premiera w MCK SOKÓŁ już 6 października

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama