Widzisz problem? Załóż świetlicę! Są pieniądze do wzięcia.

Małopolska przeznaczy aż 100 mln zł na tworzenie świetlic. Od 31 marca do 24 maja 2017 r. samorządy, organizacje pozarządowe, kościoły i firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w świetlicę.

Fundusze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Można je przeznaczyć na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących placówek. W tym drugim przypadku warunkiem jest zwiększenie liczby miejsc lub rozszerzenie oferty.

Z dotacji można sfinansować 92,7 % kosztów.  Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca.

Istnieje duża potrzeba, żeby tworzyć tego typu placówki. Tym bardziej, że w całym regionie ich rozmieszczenie jest dość nierównomierne: są gminy, w których świetlic nie ma w ogóle. Dostrzegając ten problem, z pomocą środków z RPO chcemy to zmienić. Zależy nam, aby dzieci i młodzież miały miejsca, w których mogą liczyć na uwagę i zaangażowanie wychowawców, a ich rodzice i opiekunowie na pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. To nieoceniona pomoc dla rodzin – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

***

W Małopolsce funkcjonuje obecnie 121 placówek wsparcia dziennego (PWD), które zlokalizowane są na  terenie 61 gmin i 21 powiatów. 77 procent z nich ma charakter opiekuńczy, co piąta oferuje również specjalistyczną pomoc terapeutyczną i logopedyczną.

Potrzeby są znacznie większe. W 121 gminach (na 182 w Małopolsce) takich miejsc nie ma w ogóle. Najlepiej sytuacja wygląda w Krakowie, gdzie działają 34 PWD i w Tarnowie (9 PWD) oraz w powiatach: tarnowskim, oświęcimskim i wielickim (po 8 PWD). Po jednej PWD mają powiaty: limanowski, proszowicki oraz Nowy Sącz.

Wyniki przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego badania  placówek wsparcia dziennego nie pozostawiają wątpliwości – na tego typu miejsca jest duże zapotrzebowanie.

Dla wielu dzieci jest to jedyne miejsce, w którym mogą znaleźć spokój i wsparcie, a pracujący tam wolontariusze są często jedynymi osobami, które poświęcają im uwagę. Ośrodki wsparcia dziennego nie ograniczają swojej działalności do pomocy dzieciom i rodzinom z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi. Przede wszystkim dają dzieciom szansę spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób, zachęcają do rozwijania zainteresowań, umożliwiają lepszą socjalizację i integrację.

Źródło: UMWM.
Fot. Pixabay, UMWM.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.