Widzisz problem? Załóż świetlicę! Są pieniądze do wzięcia.

Widzisz problem? Załóż świetlicę! Są pieniądze do wzięcia.

Małopolska przeznaczy aż 100 mln zł na tworzenie świetlic. Od 31 marca do 24 maja 2017 r. samorządy, organizacje pozarządowe, kościoły i firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w świetlicę.

Fundusze na ten cel pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Można je przeznaczyć na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących placówek. W tym drugim przypadku warunkiem jest zwiększenie liczby miejsc lub rozszerzenie oferty.

Z dotacji można sfinansować 92,7 % kosztów.  Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca.

Istnieje duża potrzeba, żeby tworzyć tego typu placówki. Tym bardziej, że w całym regionie ich rozmieszczenie jest dość nierównomierne: są gminy, w których świetlic nie ma w ogóle. Dostrzegając ten problem, z pomocą środków z RPO chcemy to zmienić. Zależy nam, aby dzieci i młodzież miały miejsca, w których mogą liczyć na uwagę i zaangażowanie wychowawców, a ich rodzice i opiekunowie na pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. To nieoceniona pomoc dla rodzin – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

***

W Małopolsce funkcjonuje obecnie 121 placówek wsparcia dziennego (PWD), które zlokalizowane są na  terenie 61 gmin i 21 powiatów. 77 procent z nich ma charakter opiekuńczy, co piąta oferuje również specjalistyczną pomoc terapeutyczną i logopedyczną.

Potrzeby są znacznie większe. W 121 gminach (na 182 w Małopolsce) takich miejsc nie ma w ogóle. Najlepiej sytuacja wygląda w Krakowie, gdzie działają 34 PWD i w Tarnowie (9 PWD) oraz w powiatach: tarnowskim, oświęcimskim i wielickim (po 8 PWD). Po jednej PWD mają powiaty: limanowski, proszowicki oraz Nowy Sącz.

Wyniki przeprowadzonego przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego badania  placówek wsparcia dziennego nie pozostawiają wątpliwości – na tego typu miejsca jest duże zapotrzebowanie.

Dla wielu dzieci jest to jedyne miejsce, w którym mogą znaleźć spokój i wsparcie, a pracujący tam wolontariusze są często jedynymi osobami, które poświęcają im uwagę. Ośrodki wsparcia dziennego nie ograniczają swojej działalności do pomocy dzieciom i rodzinom z trudnościami wychowawczymi i opiekuńczymi. Przede wszystkim dają dzieciom szansę spędzania wolnego czasu w ciekawy sposób, zachęcają do rozwijania zainteresowań, umożliwiają lepszą socjalizację i integrację.

Źródło: UMWM.
Fot. Pixabay, UMWM.

Share on twitter
Share on facebook