Wicekurator z wizytą w szkole w Łyczanej. Ważą się losy placówki

Wczoraj szkołę w Łyczanej, którą samorząd gminy Korzenna planuje zlikwidować, odwiedziła Halina Cimer, małopolski wicekurator oświaty wraz z przedstawicielami sądeckiej delegatury kuratorium. W spotkaniu uczestniczyli zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zamknięcia placówki, miedzy innymi nauczyciele, rodzice oraz wójt Leszek Skowron.

Przypomnijmy, że w 100-letnim, drewnianym budynku uczy się obecnie 14 dzieci w szkole podstawowej oraz 9 dzieci w oddziale przedszkolnym. W lutym Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji placówki, zgodnie z postanowieniem wcześniejszego zebrania wiejskiego.

W obronie szkoły stanęła jednak część rodziców, mieszkańców, a nawet mieszkający w Łyczanej arcybiskup. Do Kuratorium Oświaty trafił list podpisany przez 67 osób w którym przytoczono liczne argumenty przemawiające za dalszym działaniem szkoły.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Przedstawiciele kuratorium postanowili osobiście zapoznać się z warunkami panującymi w łyczańskiej szkole i porozmawiać z osobami zainteresowanymi losami placówki. W trakcie spotkania rodzice po raz kolejny przedstawili swoje opinie. Jedni wskazywali na gorsze warunki lokalowe niż w innych szkołach, inni z kolei mówili o dobrej opiece i rodzinnej atmosferze panującej w placówce. Głos zabrał także wójt Leszek Skowron, który przedstawił niekorzystne dla szkoły prognozy demograficzne oraz ,,alternatywne rozwiązanie dla nauczania w Łyczanej”.

– W trakcie dyskusji rodzice pytali również o kilka szczegółowych kwestii. Dociekali na przykład, czy możliwe byłoby pozostawienie w Łyczanej jedynie klas I-VI. W odpowiedzi usłyszeli, że takiej możliwości już nie ma, gdyż podjęta przed kilkoma laty przez władze gminy próba obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły nie została przyjęta przez kuratorium – informuje Urząd Gminy Korzenna.

Wicekurator Halina Cimer odwiedziła nie tylko szkołę w Łyczanej, ale i placówkę w Korzennej, do której mieliby przenieść się uczniowie w razie likwidacji. Zainteresowała się także możliwością zatrudnienia łyczańskich nauczycieli w innych szkołach. Jednak jak poinformowała Bogumiła Cygnarowicz, kierownik referatu oświaty w UG w Korzennej, konkrety będzie można poznać dopiero po przygotowaniu przez dyrektorów innych szkół arkuszy organizacyjnych.

– W trakcie wizyty ze strony Haliny Cimer nie padła żadna deklaracja, co do stanowiska kuratorium – wyjaśniają pracownicy UG Korzenna. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami małopolska kurator oświaty Barbara Nowak powinna wydać decyzję w tej sprawie w ciągu 30 dni od chwili poinformowania kuratorium o uchwale podjętej przez radnych. Termin ten upłynie pod koniec marca.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.