W trzy miesiące Sądeczanie zgłosili niemal 1000 zagrożeń

W trzy miesiące Sądeczanie zgłosili niemal 1000 zagrożeń

kmzb

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można zgłaszać występujące w naszej okolicy zagrożenia, które nie wymagają natychmiastowej interwencji policji. Sądeczanie chętnie korzystają z tego narzędzia – tylko w pierwszym kwartale tego roku nanieśli tam niemal tysiąc zgłoszeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) funkcjonuje od września 2016 roku. W ciągu ponad 6 lat jej działania, a dokładniej do 31 marca 2023 roku, mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na nią w sumie 16 828 zgłoszeń. W pierwszym kwartale bieżącego roku (czyli od 1 stycznia do 31 marca) zgłosili 980 zagrożeń, spośród których 507 zostało potwierdzonych przez policjantów. Wśród najczęściej potwierdzanych zgłoszeń znalazły się: przekraczanie dozwolonej prędkości (71%), wypalanie traw (60%), nieprawidłowe parkowanie (59%), dzikie wysypiska śmieci (58%), niewłaściwa infrastruktura drogowa (57%), akty wandalizmu (57%) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (50%).

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa cieszy się wśród sądeczan dużym zainteresowaniem, dając zgłaszającym poczucie, że zrobili coś dobrego – dla siebie i innych. Zebrane dzięki mapie informacje pozwalają na jeszcze lepsze zarządzanie patrolami do bieżących potrzeb, co przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców naszego regionu – podkreśla kom. Justyna Basiaga, Oficer Prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Jak działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa?

Przypomnijmy – KMZB jest bezpłatną aplikacją (dostępną TUTAJ), dzięki której można wpłynąć na bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu. Zgłoszenia są anonimowe – nie podaje się swoich danych. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać jedną z 27 kategorii zagrożeń, wśród których są m.in.: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, niewłaściwa infrastruktura drogowa, nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, zła organizacja ruchu drogowego, czy nawet znęcanie się nad zwierzętami. Do zgłoszenia można też dodać zdjęcie i inne dodatkowe informacje.

Z jednego adresu IP można dokonywać tylko jednego zgłoszenia dziennie. Każde ze wskazanych zagrożeń jest weryfikowane – funkcjonariusze patrolują i sprawdzają wskazane na mapie miejsca. Na bieżąco można też sprawdzać status zgłoszeń. Nowe zagrożenia oznaczone są na zielono. Zgłoszenie przyjęte przez policję otrzymuje status „weryfikacja” (kolor żółty). Zagrożenia mogą zostać zakwalifikowane jako „niepotwierdzone” (kolor szary) lub „potwierdzone” (kolor czerwony).

Gdy zgłoszenie zostanie potwierdzone, służby dążą do zlikwidowania zagrożenia. Jeśli uda się je wyeliminować, zgłoszenie oznaczone jest na niebiesko i otrzymuje status „potwierdzone (wyeliminowane)”. Warto jednak dodać, że niektóre zagrożenia mogą wyeliminować instytucje pozapolicyjne – dotyczy to np. kategorii „niewłaściwa infrastruktura drogowa”. Wówczas takie zgłoszenie zyskuje status „potwierdzone (przekazane poza Policję)” (kolor fioletowy).

Co ważne, KMZB nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji policji. W takich przypadkach należy dzwonić na numer alarmowy 112. Z aplikacji trzeba korzystać rozsądnie, pamiętając, że funkcjonariusze reagują na każde naniesione tam zagrożenie.

fot. KMP w Nowym Sączu


Czytaj też:

Kamionka Wielka. Utrudnienia na „powiatówce” przez kilka miesięcy

Reklama