W sołectwie Stańkowa w gminie Łososina Dolna zmodernizowano kolejny odcinek drogi

W sołectwie Stańkowa w gminie Łososina Dolna zmodernizowano kolejny odcinek drogi

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy gminą  Łososina Dolna a firmą Zakład Usługowo – Produkcyjny „KAM-BET”, w październiku 2023 roku została zakończona inwestycja drogowa pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 292588 K  Stańkowa – Kąty w miejscowości Stańkowa, gmina Łososina Dolna”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 972 563,37 zł, w tym dofinansowanie:

  • 704 000,00 zł – środki Funduszu Leśnego pochodzące od Lasów Państwowych,
  • 268 563,37 zł – środki z budżetu gminy.

Zakres prac obejmował m.in.: rozbiórkę części zniszczonej nawierzchni betonowej, uzupełnienie ubytków w stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego, wykonania nowej nawierzchni z betonu drogowego, uzupełnienie ubytków w poboczach z kruszywa łamanego, uzupełnienie istniejącego narzutu kamiennego, wymianę istniejących przepustów pod drogą, wymianę uszkodzonych korytek betonowych, odmulenie i oczyszczenie rowu, montaż barier ochronnych w celu zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc.

 Wymieniony zakres robót został zrealizowany na różnych odcinkach drogi o łącznej długości wynoszącej 892 mb.

– „To bardzo dobra i radosna wiadomość, że ze wsparciem Lasów Państwowych zmodernizowaliśmy kolejną już trzecią drogę na terenie naszej gminy, tym razem w Stańkowej. Modernizacja tej drogi miała na celu osiągniecie wyższych parametrów technicznych, poprawę walorów użytkowych, zabezpieczanie korpusu drogi oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowników. Zarówno mieszkańcy jak i Lasy Państwowe, w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, będą mogli korzystać ze zmodernizowanej drogi, komfortowo i bezpiecznie. Jak widać wspólnymi siłami łatwiej sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zaspokajać ich potrzeby. Bardzo dziękuje Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwu Stary Sącz za tak owocną współpracę i wparcie, bez którego modernizacja tej drogi byłaby niezmiernie trudna. Warto podkreślić, że dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy gminą Łososina Dolna a Lasami Państwowymi, w ciągu ostatnich dwóch lat zmodernizowaliśmy dwie drogi gminne Witowice Dolne – Cisowiec oraz Łyczanka – Wronowice. Na te drogi, otrzymaliśmy również duże dofinansowanie z Lasów Państwowych w wysokości 1.581.000,00 zł” – mówi Andrzej Romanek wójt gminy.

Radny Rady Gminy Pan Piotr Firlej dziękując Wójtowi Gminy powiedział – „Chciałem złożyć serdeczne podziękowanie od wdzięcznych mieszkańców w Stańkowej za wykonanie drogi betonowej Kąty-Zadziele. Jest to droga zrobiona bardzo ładnie, dawniej to był tylko jeden pas betonowy, bez żadnych fos, bez żadnych rowów, bez żadnych zabezpieczeń. Dzisiaj to wygląda bardzo ładnie. Chciałbym złożyć serdeczne podziękowanie od mieszkańców Zadziela-Kątów również dla firmy, która to wykonywała, bo zrobiła to bardzo dobrze i dokładnie – Firmie Kam-Bet Panu Krzysztofowi Rolce. Serdecznie mu za to dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Stańkowej oraz Sołtysa”.

Materiał własny partnera

Czytaj również: https://www.dts24.pl/kolejne-pieniadze-dla-gminy-lososina-dolna-tym-razem-na-budowe-chodnika/ 

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama