Kolejne pieniądze dla gminy Łososina Dolna, tym razem na budowę chodnika

Kolejne pieniądze dla gminy Łososina Dolna, tym razem na budowę chodnika

Prezes Rady Ministrów 21 września 2023 r. zatwierdził listę zadań gminnych objętych dofinansowaniem mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegających między innymi na budowie chodników w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na w/w liście znajduje się zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 292508 K Łososina Dolna – Sadowa  w km  od 0+007,00 do km 0+244,00 w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.

Wartość dofinansowania wynosi: 317 251,00 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

– Cieszę się z kolejnych środków zewnętrznych które spłyną do naszej gminy, tym razem na budowę odcinka chodnika wzdłuż lotniska przy drodze Łososina Dolna – Sadowa do skrzyżowania z drogą powiatową Łososina Dolna – Ujanowice. Będzie i ładnie i bezpiecznie. W najbliższym czasie ogłosimy postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy do realizacji tegoż przedsięwzięcia, które planowane jest na przełomie 2023-2024 roku – mówi wójt gminy Andrzej Romanek.

Materiał własny partnera

Czytaj również: https://www.dts24.pl/?s=gmina+%C5%82ososina+dolna&jet_ajax_search_settings=%7B%22results_order_by%22%3A%22relevance%22%2C%22results_order%22%3A%22desc%22%2C%22search_source%22%3A%22any%22%7D

WAŻNE !

BIZNES MISJA

Reklama